1

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To nie chodzi na razie o treść referencji tylko o ich formę. Po prostu wydrukowany e-mail, w którego treści jest potwierdzenie należytego wykonania dostawy.

2

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam
Procedura krajowa. Wykonawca załączył do wykazu wykonanych dostaw referencje, które są wydrukiem e-maila. Czyli nie ma podpisu jak na wersji papierowej tylko zwykłe: "pozdrawiam Adam Kowalski". Wydrukowane e-maile nie są podpisane przez wykonawcę w żaden sposób.  Tak sobie myślę, że taki wydruk z e-maila to jakby oryginał tego e-maila. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to potraktować zanim zacznę drążyć. Mam coś takiego pierwszy raz i może za daleko myślę i trzeba go po prostu wezwać do uzupełnienia. Ktoś? Coś?

w opisie przedmiotu zamówienia było:
(...) długość w granicach od 220 cm do 315 cm (...)
Wykonawca w ofercie napisał: długość (...) około 280 cm.
Czy zwrócić się do wykonawcy z zapytaniem co miał na myśli z tym zwrotem "około" czy wykreślić ten zwrot z par. dotyczącego innej omyłki i czekać co będzie?
Rozumiem, że jeżeli wykonawca mi odpowie, że np "około" to +/- 10 cm to raczej nie mogę wpisać tych parametrów w ofertę dlatego bardziej skłaniam się do poprawienia tego jako omyłkę.

postępowanie poniżej progów. brak adresu e-mail w ofercie, brak na pieczątce, brak w krs wskazanym do samodzielnego pobrania. co można zrobić?
w siwz dopuszczona forma pisemna do porozumiewania się więc nie ma tragedii ale zastanawiam się, czy skoro adres e-mail nie stanowi treści oferty można go uzyskać np. telefonicznie?
Czy ktoś miał taki przypadek i co na to ewentualne kontrole?

5

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Chodziło o to, że referencje można wystawić samemu sobie. Chociaż ostatnio dotarłam do wyroku, że nie w każdym przypadku.

6

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Znalazłam takie: Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014r. V SA/Wa 308/14, podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji ?jest, ten kto zamówienia zlecił i odebrał. Tylko on jest bowiem władny ocenić należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.?

czy można uznać? Nie mylić z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Bo napisane jest na nich słowo "OFERTA" - nie wiem po co oni to załączają skoro i tak składają formularz z siwz, a zgodnie np z KIO/KD 19/17, KIO 2167/17, KIO 608/16 czy 1325/15 powinnam to poddać przynajmniej weryfikacji.

Witam
Wyjaśnienia w postępowaniu udzieliła osoba nieupoważniona i nie reprezentant. Wezwać o pełnomocnictwo do udzielania wyjaśnień? Nie dotyczy ceny tylko nie wymaganej dodatkowej treści, którą można uznać za treść oferty.

10

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam
Wykonawca przekazał wraz z ofertą pełnomocnictwo "do złożenia ostatecznej oferty" dla Pana x. Wezwałam wykonawcę o wyjaśnienia o zakres umocowania Pana x w szczególności co oznacza zwrot "ostateczna oferta". Wykonawca wyjaśnił, że to oferta "która jest najlepsza i jednoznaczna jednocześnie w przypadku przetargu nie podlegająca dalszym rozmowom".
Tak wiem jak to brzmi, ale kiedyś w którymś wyroku czytałam, że pełnomocnictwo "do złożenia oferty" upoważnia tego upoważnionego do wszystkich czynności łącznie z udzielaniem wyjaśnień - tylko nie mogę tego teraz odszukać.
Czy może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem?

Witam
Co zrobić w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty (i jedynej) przekroczyła próg przetargowy?
Zapytanie prowadzone było z ogłoszeniem na stronie, z szacowania wynika, że zamówienie było poniżej progu.
Unieważnić i robić PN? Jakoś inaczej do tego podejść?
Jeżeli macie jakieś zalecenia pokontrolne z tego tematu będę bardzo wdzięczna.

Witam
Pytam bo weszłam do spółki, która w części zajmuje się działalnością sektorową i generalnie tu jest taka zasada, że i tak raczej wszystko co mało jasne idzie zam. klasycznym (gdzie indziej nie).
I tak na początek: art. 5e wskazuje, że mogę udzielać odrębnych zamówień w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych czyli np. dokumentacja projektowa na budowę lakierni (klasyczne) i dokumentacja na sieć wodociągową - mogę oddzielnie. Pytanie więc brzmi - czy sumować w takim przypadku wartość tych obu zamówień? To samo (już pytałam) z pojazdami: samochód typu WUKO do czyszczenia kanalizacji (sektorowe) i śmieciarka (samochody te może dostarczyć jeden dostawca). Z odpowiedzi wynika, że nie szacuję łącznie - dlaczego?
Może ja w ogóle czegoś tu nie rozumiem i bardzo będę wdzięczna za oświecenie.
Pytam bo po drenażu sieci dalej nie do końca rozumiem tych zasad. Może ktoś pomoże bo temat jest jakiś niezgłębiony i wiele spółek robi te zamówienia różnie.

Podpinam się.

Witam
Czy pojazd do udrażniania kanałów i śmieciarkę szacować łącznie tzn. do jednego postępowania podzielonego na dwie części.
Pojazdy te mogą zostać nabyte u jednego wykonawcy ale mają całkiem inne przeznaczenie. Do tego pojazd do kanałów to zakup sektorowy.

Tak samo z dokumentacją projektową na projekt wodociągu i budynku. Niby może jeden wykonawca zaprojektować ale przeznaczenie jest inne.

z góry dziękuję

15

(2 odpowiedzi, napisanych Wadium)

witam
Mam taka sytuację: oferta wybrana, wadium w pieniądzu, wczoraj minął okres na odwołania, najbliższy piątek to ostatni dzień na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do wykonawcy. Celem jest, żeby w razie czego zatrzymać wadium.
Chciałabym w jednym piśmie wyznaczyć termin zawarcia umowy do piątku lub w przypadku kiedy wykonawca zaproponuje inny termin lub nie odniesie się do przesłanej informacji w okresie wyznaczonym do zawarcia umowy, będzie to oznaczało, że zgadza się na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
Zgodnie z różnymi interpretacjami jeżeli wykonawca nie zgodzi się w żaden sposób na przedłużenie terminu mogę mieć problem z ewentualnym zabraniem jego wadium. Oczywiście o przedłużenie wadium nie będę wnioskować bo ono jest. ale chodzi mi o to żeby nie stracić uprawnienia do zabrania wadium gdyby wykonawca się uchylał od zawarcia umowy.
Może jakieś inne propozycje.

16

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ma być dofinansowany. nikt się nie czepi?

17

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

witam
mam taką sytuację pierwszy raz. strasznie mało czasu a dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej nie jest skanowana tylko zrobiona z word. czyli nie ma na niej zeskanowanych podpisów. czy mogę coś takiego wrzucić na stronę w sytuacji kiedy na wersji papierowej będą podpisy?

18

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

witam
w umowie zawarliśmy informację, że zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa z przyczyn niezależnych od stron bez podania szczegółów. Dostałam  dzisiaj wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji umowy - przesuniecie o 2 tygodnie - montażu instalacji, ze względu na opóźnienia w dostawie niektórych jej elementów.
Pytanie jest następujące: czy opóźnienia stanowiące winę podwykonawcy mogą być uznane za zwłokę wykonawcy? czy wykonawca w jakiś szczególny sposób powinien udowodnić że dołożył szczególnych starań aby zapobiec tym opóźnieniom podwykonawcy? Generalnie chciałbym ich aneksować ale przetarg będzie dofinansowany i boję się trochę korekt za jakieś nieprzemyślane akcje.

19

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

sorki, już znalazłam, może komuś się przyda KIO 1741/13

witam
mam problem z jednym z wykonawców którzy wzięli udział w przetargu, a w zasadzie z komunikacją z nim. ze względów technicznych dopuściliśmy w przetargu porozumiewanie się w formie faksu i pisemnie. Jeden z wykonawców wyraźnie zaznaczył, że jego będzie obowiązywała wyłącznie forma pisemna.  Korespondencja szła więc pocztą. Na koniec jednak psikus. Wysłaliśmy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczywiście termin do podpisania umowy przedłużony) a nasz wykonawca nie odbiera korespondencji. Ja rozumiem, że mimo to mogę podpisać umowę po terminie określonym w informacji? Oczywiście informacja o wyborze jest u nasz na stronie internetowej.

21

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

odp. 1 NIe, wykonawca nie może zastrzec całej oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa: po części wynika to z ustawy art. 8 ust. 3 " Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.", reszta tematu np. w orzeczeniu KIO 1016/12 - tam jest sporo na ten temat.
2 . Jeżeli oferta została utajniona  Twoim obowiązkiem jest "zbadanie" zasadności tego utajnienia - nie przesadzając zdanie po zdaniu z części utajnionej.
3 Następnym obowiązkiem jest odtajnienie części informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa i musisz to zrobić przed informacją o wyborze oferty - termin na odtajnienie art. 181 Pzp, przed terminem KIO 938/13;
4. Lepiej zacznij to odtajniać bo wykonawca, który złożył wniosek o wgląd do oferty może złożyć odwołanie na zaniechanie czynności przez Zamawiającego - na to są wyroki (nie wiem jaki jest próg bo poniżej unijnych to nie powyżej raczej tak) - oczywiście wykonawca musi wykazać przyczyny utajnienia art. 8 ust. 3.
5. Jak zaczniesz odtajniać radzę zapoznać się np.  z art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powodzenia

22

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

z tego co się dowiedziałam to na pewno poniżej progów, wykonawca może w tym przypadku skorzystać z Pzp z art. 181 ust. 1. czyli trzeba odczekać z odtajnieniem jak w przytoczonym art. Jeżeli jednak wykonawca wnosi sprzeciw ,a zmawiający odtajni dokumenty bo w jego ocenie one podlegają odtajnieniu (tutaj zamawiający jakby w niektórych przypadkach nie ma wyjścia ) to wykonawca może wystąpić o odszkodowanie na drodze sądowej. generalnie przetarg może być ok, a zamawiający "namoczy" na odtajnieniu.
Tak jeszcze dla wykonawców: jak utajniacie referencje (jak musicie) to utajniajcie  również kolumnę  z nazwą odbiorcy ;-).

23

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a jakaś podstawa prawna do ewentualnego odwołania? takie coś tu w ogóle może mieć miejsce?

witam
Jak robicie w przypadku konieczności odtajnienia informacji. Mam już wyjaśnienia i jasne wyroki, że informacje, które zastrzegł wykonawca są do odtajnienia. I teraz co robię:
1. informuję wykonawcę, że odtajniam jego ofertę, w tym piśmie czy podaję jakiś termin po którym to odtajnię jak nie wniesie sprzeciwu, czy jakąś podstawę prawną co będzie jak taki sprzeciw wniesie?
2. Co się dzieję z oferta gdy wykonawca nie zgodzi się na odtajnienie - chociaż ewidentnie informacja może zostać odtajniona?
3. Kiedy informuję wykonawcę o odtajnieniu - zaraz po zbadaniu okoliczności?

z góry dzięki za pomoc

25

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jadę dwie w takim razie, dzięki