Czy mogę wezwać wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia podmiotowych środków dowodowych po wyrażeniu zgody na wybór jego oferty po upływie terminy związania ofertą?  zamawiający nie wyrobił sie w terminie 30 dni

Plan zrobiony i zatwedzony przez Kierownika w grudniu 2020, ale nie opubikowany w 2020 r. Musze teraz zrobic po nowemy czy wystarczy ze opubilkuje jak na BIP.
Pozdrawiam

Witam,
postępowanie na RB przetarg poniżej UE.
1 ofert w postępowaniu, przedłużamy termin składania ofert i  wzywamy do przedstawienia doku w związku z procedurą odwrócona.
Wykonawca przedstawia mam swoje dokumenty i są aktualne (ZUS I US)
ale dla podmiotu trzeciego na zasoby którego się powołał w celu spełniania warunków udziału  ZUS i US jest
już starszy niż 3 miesiące.

czy należy wykonawcę wezwać do uzupełniania dokumentów podmiotu trzeciego czy mogą zostać bo na dzień składania ofert były aktualne. ??

Witam.
Postępowanie na nadzór inwestorski.
W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich w na nadzór sanitarny i elektryczny a konstrukcyjny i architektoniczny robi sam to wzywam go z art. 26.2 i poźniej kolejny raz z 22a.6 żeby zobaczyć czy podmiot trzeci spełnia warunki czy robicie to w jednym. ??

Z górny
Bardzo dziękuje za pomoc.

5

(11 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Proszę o podanie podstawy prawnej na której mogę żądać do oferty kosztorysu ofertowego w nieograniczonym i wynagrodzeniu obmiarowym.
z góry dziękuję

6

(11 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

1) na jakiej podstawie mogę żądać kosztorysu ofertowego w PN na RB?? przecież nie jest wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia??

2) w przypadku żądania kosztorysu przed pod podpisaniem umowy a po wyborze jak wyegzekwować  błędy w kosztorysie i co w przypadku gdy błędy rachunkowe zmienią wartość wybranej oferty ?? (powtórzyć czynności??)

3) czy w przypadku procedury odwróconej sprawdzam tylko jednej kosztorys ??

Zamawiający odebrał roboty a zapomniał o gwarancji usunięcia wad i usterek. Są teraz jakieś możliwości wyegzekwowania tego dokumentu?

8

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zamawiający odebrał roboty a zapomniał o gwarancji usunięcia wad i usterek. Są teraz jakieś możliwości wyegzekwowania tego dokumentu?

witam, w postępowaniu gwarancja była oceniana, wykonwca zaoferował 120 miesiecy a teraz ma problem z uzyskaniem z banku/ od ubezpieczyciela tak długiej gwarancji. Jakie widzicie rozwiązanie tej sprawy. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.

Na wstępie dodam, że postępowanie było prowadzone portalu ogłoszeń ARiMR na podstawie rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Zamawiający wymagał dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i kosztorysu ofertowego.


Postępowanie zostało ogłoszone, wpłynęły dwie oferty z jedna na 79 tyś. zł i 60 msc gwarancji, a druga na 174 tyś. zł (tak, sto siedemdziesiąt tyś.) i 60 msc gwarancji, a zamawiający miał 67 tyś. zł

2 kryteria
Cena 80
gwarancja 20

Oferty zostały poddane badaniu i pierwszy wykonawca został wezwany do uzupełnienia dok o kosztorys a drugi wykonawca nie,
dalej zamawiający ocenił oferty i dokonał wyboru, a teraz kontrolujący smile pyta dlaczego zamawiający nie wezwał do uzupełninia również drugiego wykonawcy.

Ma ktoś pomysł na wyjaśnienie?
czekam na podpowiedzi

Proszę o informację czy mogę uzależnić termin wykonania zamówienia od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (np. wykonawca ma 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego decyzji pozwolenie wodnoprawne)

co zrobić z gwarancja zabezpieczenia należytego wykonana umowy gdy dwa dni przed końcem terminu wykonania umowy Wykonawca składa wniosek o przedłużenie terminu? wezwać go do przedłużenia gwarancji i ją zmienić na gotówkę? dodam ze zamawiający jeszcze się nie przychylił do wydłużenia terminu.

janek159 napisał/a:

tak, nie powinno tu być wątpliwości, zresztą szastamy tu dawną opinia uzp w sprawie jak traktować zamówienia o których się wcześniej nie wiedziało


Bardzo proszę o namiary na opinię UZP w powyższej sprawie.

witam, w PN na roboty wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziały ale z 3 wymaganych ma tylko 2 ale wykonał w roku ubiegłym u zamawiającego roboty które spełniają warunek udziału. gdzie znajdę zapis że nie musze żądać od nie referencji od Zamawiającego u którego realizował prace. Przecież zamawiający wie ze wykonał je należycie.

15

(33 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

mści się ctrl+c, ctrl+v smile

a jak uważacie mogę to wykreślić?

16

(33 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
wpisałem w SIWZ (na RB) i projekcie umowy że wymagam w aby w przypadku występowania podwykonawcy dał on wykonawcy taki długi okres gwarancji jaki ja wymagam od wykonawcy tj. 10 lat.
teraz potencjalny uczestnik prosi mnie aby wykreślił zapis że podwykonawca ma dać taki sam okres gwarancji wykonawcy co on mi.
Proszę o informację czy wykreślenie tego nie będzie miało dla mnie jakiś negatywnych skutków.
Uważam że to wykonawca będzie odpowiadał za okres gwarancji a nie jego podwykonawcy.

Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Tożsamość przedmiotowa- ciągnik i maszyny mają służy do uprawy pół, ale nie będą używane tylko przy zakupionym ciągniku ale również przy innych ciągnikach.
Tożsamość czasowa- w chwili obecnej zamawiający chce zakupić jedne ciągnik, a pozostałe plany są uzależnione od plonów i sytuacji na rynku zbóż. Jeżeli chodzi o możliwość dostarczenia przez jednego dostawcę to już zaczynają się schody. Na rynku istnieją firmy które zajmują się tylko sprzedaż ciągników, lub tylko sprzedaż maszyn, wiadomo również że są firmy które oferują ofertę wspólną na ciągniki i maszyny. Tylko ciężko będzie uzyskać wszystko u jednego skoro sprzęt ma być do kilku różnych ciągników. 
a co do wartości to ciągnik wraz z maszynami przekracza 30 tys. euro
a co sądzicie o zakupie nawozów? są one waszym zdaniem powszechnie dostępne i o ustalonych standardach.

Witam serdecznie,
Mam kilka pytań dotyczących trybu zapytania o cenę, którego nigdy wcześniej nie stosowałem.
Czy w zapytaniu ocenę mogę zrealizować zakup ciągnika rolniczego na jednostki sektora FP.?
Czy ciągnik i maszyny rolnicze należy sumować razem ?
Czy zakup nawozu do roślin mogę również realizować zapytaniem o cenę ?

dodam, że wartośc zamówienia jest mniejsza niż kowoty art. 11 ust. 8

wszytko sie rozchodzi o zapis art. 70 "dostawy lub usługi POWSZECHNIE DOSTĘPNE o ustalonych standardach jakościowych"

20

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W przypadku działania na podstawie art. 24 aa. też musimy wzywać do uzupełnienia Grupy Kapitałowej wykonawcę który jest drugi w kolejce ??

gdy cena 100% to wpisujemy 100 a nie 100,00 sorry za zamieszanie.

jutro dzwonie do UZP co jest grane
bo musze teraz przerabiac siwz a mam ciasno z terminem bo jest 1 miesiąc wypowiedzenia.

dostawa energii i  kryterium cena 100% i nie chce mi przejść w ogłoszeniu o zamówieniu ktoś wie jak to zrobić pokazuje mi XX.XX czyli nie mam szans na wpisanie 3 cyfr.

24

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

czy można aneksować umowę zawartą po przeprowadzeniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a)  " z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze"  (chodzi o konserwację oświetlenia które jest własnością firmy energetycznej i nie ma żadnej innej opcji albo z nimi albo bez oświetlenia) w aneksie chodzi o wydłużenie terminu o 3 miesiące. pozostałe zapisy umowy zostają niezmienione.

25

(7 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Witam, czy podczas prowadzenia zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe musze składać oświadczenie ZP1 czy wystarczy to złożone w zadaniu podstawowym ?