thallium napisał/a:

Dziękuję. Notę wystawiliśmy z 14 dniowym terminem płatności. Odpisaliśmy wykonawcy, że zabezpieczenia w tym momencie  nie zwrócimy bo nie ma do tego podstaw.


Prawidłowo zabrać niech idzie do sądu, każą się zwróci. Ja zabieram. Nie ma konsekwencji za zabranie.

duw1 napisał/a:

Czy zamawiający ma obowiązek sporządzenia ogłoszenia o  zmianie umowy w sytuacji zmiany terminu realizacji dostawy bez zmiany wynagrodzenia i pozostałych warunków (przesunięcie terminu dostawy z 10.12.2021 na 28.12.2021). Czy jest wyznaczony w ustawie Pzp termin na zamieszczenie takiego ogłoszenia?

Jeśli dokonujesz zmiany na podstawie zapisów umownych  w których zostało to uregulowane nie musisz zamieszczać ogłoszenia o zmianie umowy. Jeśli zmieniasz termin na podstawie  sytuacji wskazanych w ustawie np. nie zostało to przewidziane a jest taka konieczność zmiany - robisz ogłoszenie o zmianie umowy.

3

(14 odpowiedzi, napisanych SWZ)

jo napisał/a:
nina napisał/a:
jo napisał/a:

do pierwotnego

z jakiego przepisu to wynika ? mówię o trybie podstawowym.

art 284 ust 5

Jak dla mnie nie do końca, jest wadliwe odniesienie (do ust 4) wink

4

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

katarina11 napisał/a:

Postępowanie podzielone na 3 części ( przebudowa dróg)- czy wykonawca może wykazać się tą samą robotą dla wszystkich części jeżeli spełnia ta robota postawiony warunek w każdej części ( w każdej części inna wartość wymagana)?

TAk

katarina11 napisał/a:

Zadanie z podziałem na części termin poniżej 12 miesięcy. Jakie zapisy stosujecie odnośnie zaliczki, ewentualnych sporów- to o czym pisze w promesie wstępnej

zaliczka obligo 5% lub 10%  wpisz zabezpieczenie zaliczki zgodnie z ustawą rozlicz ją fakturą po jej skonsumowaniu. W przypadku większej kwoty po przetargu gdy wkład własny będzie większy niż wymagany przewidź płatności częściowe do wysokości wkładu własnego. Kwoty z P.Ładu nie wolno dzielić na części. Reszta zapisów z wstępnej promesy. powodzenia

6

(14 odpowiedzi, napisanych SWZ)

jo napisał/a:

do pierwotnego

z jakiego przepisu to wynika ? mówię o trybie podstawowym.

klakier napisał/a:

Witam
Mam pytanie. Czy ktoś stosuje może kryterium ceny 100 % na roboty budowlane. Oczywiście jest dołączony STWIORB , projekt, przedmiary.
I jeśli tak czy mieliście już takie postępowanie kontrolowane.
Chcemy takie zrobić z Polskiego Ładu ale nie do końca jestem pewna art. 246 PZP.

pozdrawiam
Klakier

Oczywiście, że przy robotach budowlanych cena 100%  stosuję.

Liczy się zawarcie umowy a nie data wszczęcia postępowania, zamówienie w sprawozdaniu za 2021 r.

Podział na części konieczny ale należy przemyśleć czy  należy szacować razem. Przecie to inne pozwolenia i każde z tych pozwoleń to odrębna funkcjonalna całość. Ja bym nie szacowała razem smile

Ada napisał/a:

Mam do przeprowadzenie postępowanie na przebudowę oświetlenia. Jest 18 miejscowości. Każda miejscowość ma odrębną dokumentację. Czy muszę dzielić to zamówienie na części? Jeśli tak to czy mogę podzielić np. na 2 części, byle wypełnić obowiązek. Merytoryczny nie chce dzielić na części i upiera się na jednego wykonawcę.

A ja bym się zastanowiła jakie wartości szacunkowe są dla poszczególnych  części. Czy wszystkie 18 miejscowości mają wartości szacunkowe równe lub pow. 130 000zł. netto. ?

Można nawet trzy szacunki. Pszok. Zagospodarowanie i odbiór

12

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tym bardziej bym to sprawdziła no chyba, że nie jest to oferta najkorzystniejsza.

13

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba poznać sposób obliczenia ceny oraz czy Zamawiający dał wytyczne jak przygotować kosztorys ofertowy. Należy dążyć do uratowania oferty.

A jeśli zamawiający dopuścił Marcelku taką formę w wezwaniu, jeśli zrobi inaczej i nie przyjmie a dopuścił  faks, mail (bo tak mu się u widziało)  to musi przyjąć inaczej KIO  i 3600 w plecy o kosztach dojazdu nie wspomnę. Ważne jest jak zostało skonstruowane wezwanie.

Faktem jest, że dokumenty powinny co do zasady być uzupełniane zgodnie z formą przewidzianą  w rozporządzeniu o dokumentach. Ale co niektórzy zamawiający w wezwaniach dopuszczają dokumenty w formie elektronicznej lub faksem i co w takiej sytuacji,  muszą takie dokumenty przyjąć i uznać za dostarczone w terminie.

16

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Czekać.

Jak nie było wadium to i tak nic wam nie zrobią, jedynie będzie to naruszenie nie mające wpływu na wynik postępowania. A do tego jak umowa była zawarta po 5 dniach to spoko nie ma czego się bać.

18

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Może.

19

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marta napisał/a:

a jesli poprawiam ofert z art. 87 ust2 pkt 2 to daje w piśmie tez informacje o tych 3 dniach na wyrazenie niezgody wykonawcy na poprawe omylki rachunkowej??

nic nie trzeba.

bazylek napisał/a:

A jeżeli w budżecie na 2014 rok znajdzie się wyłącznie jedna część dokumentacji, a na 2015 rok zaplanujemy wykonanie drugiej części dokumentacji to będzie to można uznać za dwa odrębne zamówienia i zastosować procedurą właściwą dla danej wartości szacunkowej, tj art. 4 pkt 8 Pzp?

Najprościej w 2014 zróbcie I etap bez wzmianki o terminie II etapu dopiero pod koniec roku niech zajdzie potrzeba II bo dopiero wówczas znajda się pieniądze i oszacujecie wartość tego II. Wszystko jest do zrobienia tylko z głową.

mateusz napisał/a:

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego.
Wykonawca do oferty załączył kopię pisemnego zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem (powinien być oryginał).
Wiem, że muszę wezwać do uzupełnienia.
Dodatkowo Wykonawca złożył:
- oświadczenie podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia poświadczone za zgodność przez Wykonawcę
- zaświadczenie podwykonawcy z US i ZUS poświadczone za zgodność przez Wykonawcę
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinno być w oryginale natomiast zaświadczenia z US i ZUS powinny być poświadczone za zgodność przez Podwykonawcę ?? Dobrze rozumiem ?

Ja uznaję pogląd jak Szad. Wymagam tylko pisemnego zobowiązania w oryginale a dokumenty potwierdza podmiot którego dokumenty dotyczą i wprost wpisuję to w siwz. Innej formy nie uznaję.

bipi napisał/a:

Niania - po co ta złośliwość - nie znam przedmiotu zamówienia i napisałem:  Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Twój przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania odpowiednie tylko dla wąskiej grupy obiektów. Jeśli tak, to masz prawo ograniczyć, jeśli nie - musisz z pewnych warunków zrezygnować - czyżbyś się ze mną nie zgadzała? wink

BIPI a gdzie tu złośliwość smile a tak na prawdę to się z Tobą zgadzam. Niania lubi BIPI smile

Świetlanej przyszłości to ja Ci nie wróżę, jak będzie kumaty wykonawca. Wówczas po pomoc do BIPI się zwrócisz. Warunki wiedzy i doświadczenia jak i posiadania osób do podważenia. Jedynie może Ci się udać jeśli to nie są środki z UE.

Marcel napisał/a:

Doświadczenie można oczywiście dać, lecz doświadczenie wykonawstwa w obiektach służby zdrowia to raczej sobie darować.

NO!

25

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

A po co ci umowa na roboty zamienne jak już to protokół konieczność a aneks do umowy jak się zmieni np. wynagrodzenie.