1

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też miałam taką sytuację z referencjami z e-maila, drążyłam temat, próbowałam znaleźć w internecie czy dane roboty zostały wykonane, konsultować i potwierdzać referencje u podmiotów, które zlecały roboty budowlane i koniec końców wyszło, że to była ściema, że Firma referencji nie miała i kłamała (to była sytuacja, że potwierdzał, że wykonał remont całego budynku a faktycznie remontował tylko klatkę schodową), więc ofertę odrzuciłam.

Niemniej Zamawiający może potwierdzić dokumenty jeśli budzą jego wątpliwości, ustawa na to pozwala, więc albo wezwij do wyjaśnień, albo sprawdź u źródła czy roboty są wykonane należycie.

2

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Przestała obowiązywać 5 lub 7 września.

Ale artykuł 90 mówi o częściach składowych ceny, więc myślę, że jeśli masz wątpliwości to należy powołując się na ten artykuł poprosić Wykonawcę o wyjaśnienie. Zawsze lepiej mieć dokument.

Spójrz na art. 90 ust. 1a pkt 1) i końcowa część punktu "... chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia".
Ja bym napisała krótką notatkę, to co napisałaś powyżej, że ze względu na COVID cena została tak wysoko oszacowana i jeszcze jakby tak osoba szacująca się podpisała pod tą notatką to w takiej sytuacji uważam, że nie trzeba wyjaśniać rażąco niskiej ceny.

Ja wpisuję, że do 01.01.2021 r. nie ma ustawowego obowiązku smile

Dzięki Marcel, tak też zrobiłam, a prawnik aneks podpisał.

Czy w  postępowaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 poniżej 30.000 euro można także podpisać aneks powołując się na znowelizowaną ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) ze zm. w związku z art. 15 r ust. 1???
Bo jeśli nie mam w umowie zapisów dot. "siły wyższej" to nie mam żadnych podstaw przedłużenia terminu realizacji? Chodzi o dostawę samochodu (fabryka zamknięta 4 tygodnie i Wykonawca chce przedłużenia terminu realizacji umowy, nam na tej dostawie bardzo zależy i chwielibyśmy ją zrealizować).

8

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

janek 159 jednak nie pójdą do więzienia:)

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Tak UZP wydał rekomendację:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego
U mnie transmisja otwarcia ofert za pomocą systemu do transmisji Sesji Rady:)

10

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

A ja dalej ciągnę temat.
Portal Prawo.pl opublikował artykuł:
https://www.prawo.pl/samorzad/zamowienia-publiczne-zmieniaja-sie-przez-epidemie-koronawirusa,498744.html


Jest w nim mowa m.in. o:
"Wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania ofert w stosunku do zamówień krajowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i tych wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp, co ograniczy konieczność bezpośredniego kontaktu na linii Zamawiający - Wykonawca."

No i w głowę zachodzę co autor miał na myśli:)

11

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

A jeśli chodzi o składanie ofert. Słyszałam dziś, że Zamawiający dopuszczają składanie ofert drogą elektroniczną, na zasadach skan oferty wysyłają e-mailem - gdyż działanie poczty jest ograniczone. Tylko jaka może być w tej sytuacji podstawa prawna? Może UZP i w tym zakresie się wypowie w najbliższym czasie.
Ponadto firmy ubezpieczeniowe przeszły na prace zdalną i większość wystawia gwarancje ubezpieczeniowe wadialne tylko z podpisem elektronicznym. Czy w postępowaniu tradycyjnym można dopuścić taką formę zabezpieczenia?
Jak u Was to wygląda w tych ciężkich czasach? Z drugiej strony jeśli UZP informuje na stronie, że ich biuro jest nieczynne do odwołania, to te ograniczenia (zamknięcie urzędów) mogą potrwać dość długo:(

12

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zamknięcie wszystkiego potrwa prawdopodobnie do świąt, czyli co najmniej do 14 kwietnia i co wtedy, nie robić przetargów czy dawać strasznie długie terminy otwarcia ofert? A co ze sprawami pilnymi?
Ja uważam, że UZP powinien się wypowiedzieć lub chociaż Pani Emilewicz Jadwiga, ona wszystko wie....
Ale bez złośliwości, ja też od jutra mam zamknięty urząd a przetargi w toku, składanie i otwarcie ofert w przyszłym tygodniu i co tu począć:(

Zapisuję plik PDF z weryfikacji i trzymam razem z dokumentacją, tzn. będę razem np. z ofertą archiwizowała.

Czy po 2,5 roku pojawiły się jakieś interpretacje? Borykam się ze składakami komputerów i chciałabym w kolejnym postępowaniu zażądać kart katalogowych oferowanych sprzętów tylko pytanie w którym momencie z ofertą czy od najwyżej ocenionego? Parametry techniczne nie są kryterium oceny, procedura odwrócona.

Darek W. napisał/a:

Helena. Maila już każdy ma. A jak nie poda to można znaleźć w ewidencji lub na necie. Praktykujemy tylko e-mail. Jak wyślesz również pocztą, w razie odwołania będzie brany termin 10 dniowy.

Absurd, ja zawsze wysłałam e-mailem i od tego terminu liczę 5 dni, a dodatkowo listem poleconym, gdyż postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej.

Dzięki Marcel!! Niech Ci Bozia w ... (wstaw odpowiednie) wynagrodzi:)

Proszę o pomoc.
Wyznaczyłam termin na złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny do godziny 9.00 w danym dniu. Wykonawca składa wyjaśnienie, ale o 9.55. Czy uważacie, ze nie powinnam ich przyjąć? Jest to oferta najkorzystniejsza, postępowanie z dofinansowaniem unijnym, prowadzone poprzez platformę zakupową, gdzie dokładnie jest wyświetlona data złożenia dokumentów, więc uważam, że nie powinno tu być uznaniowości i jeśli Wykonawca mimo, że miał 6 dni na wyjaśnienia nie złożył ich w terminie - jego oferta powinna być odrzucona.
Jak myślicie czy KIO wydała w tej sprawie jakieś wyroki? Godzina niby nie dużo, ale nie po to stosuję określone godziny, żeby mi Wykonawcy składali dokumenty kiedy im wygodnie.

Olek a na jakiej podstawie, bo część osób twierdzi, że w postaci elektronicznej a część że w papierowej.

A w jakiej formie musi być zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli postępowanie jest w pełnej elektronizacji i dokumenty są składane w formie elektronicznej, Czy wtedy zabezpieczenie też w postaci elektronicznej tak jak wadium??

Jest już uzasadnienie dla Wyroku KIO o możliwości przyjęcia skanu oferty.
Zapraszam:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/kio-11919-uzasadnienie-wyroku

W skrócie:
"Skany ofert z e-podpisem

Jeszcze ważniejsze orzeczenie zapadło 5 lutego (sygn. 119/19 w sprawie Impel Facility Services Sp. z o.o. i  PGE Energia Ciepła S.A.) KIO uznała że skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym to jednak oferta poprawna i nie podlegająca odrzuceniu. Grupa Impel nie chce komentować orzeczenia do czasu opublikowania uzasadnienia. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to dobrze, że Izba zmienia pogląd. W orzeczeniu wydanym dokładnie miesiąc wcześniej, 5 stycznia 2019 r. (KIO 2611/18) Izba uznała, że skan  papierowej oferty, opatrzony podpisem elektronicznym nie spełnia wymogów formalnych i jest niedopuszczalny. Wówczas wskazała, że jest to kopia oferty poświadczonej za zgodność z oryginałem. Tymczasem od 1 października w przetargach powyżej progów unijnych przedsiębiorcy nie mogą już składać ofert na papierze. Dopuszczalna jest wyłącznie forma elektroniczna. Paweł Wójcik, radca prawny, uważa, że  skan oferty podpisany elektronicznie nie jest jej kopią i nie powinien być z tego powodu odrzucany. - Podpisanie podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę pliku, który zawiera wyraźne oświadczenie woli, wpisuje się w normę wyznaczoną przez art. 66 w związku z art. 78[1] Kodeksu cywilnego. Bez znaczenia jest fakt, że podpisany plik jest zdigitalizowanym obrazem oferty w formie pisemnej. Gdy sami podpisujemy podpisem kwalifikowanym obraz własnego oświadczenia woli w formie pisemnej, tworzymy dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym certyfikatem, a nie jego "kopię" ? tłumaczy Paweł Wójcik

W rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopia występuje gdy digitalizujemy dokument w formie pisemnej innego wystawcy tego dokumentu.

Dlatego zdaniem ekspertów wyrok z 5 lutego daje nadzieję. Gdyby KIO nie zmieniła stanowiska oznaczałoby to, że wiele firm zostałoby wyeliminowanych z przetargów. Powszechną praktyką jest bowiem skanowanie ofert i wysyłanie ich w formie pdf opatrzonego e-podpisem."

Czekamy na uzasadnienie wyroku KIO. smile

No żesz kurcze, czy widzieliście to????
https://www.prawo.pl/biznes/czy-sha-1-i-skan-podpisany-elektronicznie-dyskwalifikuja-oferty,372393.html?_gl=1*1kyx7lh*_ga*NjkxMzA4Mzk3LjE1MzE0ODk3NzM.*_gid*NDY3NjE3MDQuMTU1MDQ3NTczMQ..

No jakieś jaja!!!

Też się szykuję do podobnego postępowania, więc też czekam na podpowiedź, jednak ja mam zamiar już z góry określić wartość VAT dla każdej pozycji przy komputerach i laptopach, żeby nie było właśnie takiej sytuacji.
A co w tym przypadku zrobić?? Szczerze to nie wiem:( Może są mądrzejsi tu na forum:)

Ja też jestem w grupie od 7 lat, nasz powiat jest liderem, tworzymy grupę z 3 gminami, szpitalami i jednostkami budżetowymi.
Mam pomoc Firmy zewnętrznej, która jest obyta na rynku energii zarówno elektrycznej jak i gazowej, oni bardzo pomagają w organizacji przetargu, podsyłają gotowe pisma, pełnomocnictwa, wzory SIWZ i umów. Pomagają także w realizacji umowy, w razie wątpliwości, czy aneksów oni przygotowują wszystkie wyjaśnienia, pisma, ogarniają cała grupę.
Więc pracy nie ma aż tak dużo o ile masz pomoc profesjonalnej Firmy, jeśli miałabyś robić sama grupę zakupowa to roboty jest dość dużo.
A co musisz wiedzieć na początek to jak pisał cbud ilość PPE, ich pobory, jakie taryfy i jakie są przewidywania w zakresie dodawania nowych PPE (czy np. budujecie nowe obiekty, modernizujecie oświetlenie, itp.) i oczywiście musicie wybrać lidera grupy, który wszytko poprowadzi i zorganizuje przetarg.

Tak PP ma to gdzieś, w maju robiłam 3 postępowania na usługi pocztowe - jako usługi społeczne, ale póki miałam zapis o niezmienności cen przez okres 24 miesięcy (na tyle robiłam postępowanie) to mi w ogóle ofert nie składali. Jak skapitulowałam i zrezygnowałam z tego zapisu to ofertę złożyli, więc z PP dużo nie pogracie, nie idą jeszcze jak dwa lata temu w stałość w cenach (można było zastrzec, ze przy zmianie cennika zachowają ceny z formularza ofertowego), teraz jak im się cennik zmienia to i Zamawiającym podwyższają... Monopolista jak nic:(