1

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dzień dobry ! Zwracam się z pytaniem jak wypełnić ogłoszenie o wyniku postępowania (sekcja VI 6.1.7) tj. : liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt.   Czy jeżeli wykonawca wyjaśnił rażąco niską cenę to też go ujmuję w tym punkcie ?

2

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź

3

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzień dobry ! Czy mogę przyjąć wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez załączenia ze strony wykonawcy dowodów ? Kalkulację cenowa wykonawca przedstawił.

Dzień dobry ! W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego - "pod warunkiem dostępności produktu u producenta w określonym czasie". Zdanie w cudzysłowie dopisał wykonawca . Jak potraktować takie oświadczenie wykonawcy w formularzu ofertowym?

5

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dzień dobry ! Czy jeżeli nie stawiam warunków udziału w postępowaniu to muszę żądać oświadczenia o spełnieniu warunków ?