1

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy dołożenie do SWZ wymogu złożenia wadium w trakcie trwania postępowania (poniżej progów) jest dopuszczalne? Mam obawy co do naruszenia konkurencyjności.
Jeżeli po zmianie SWZ w ww. temacie zostanie jeszcze 14 dni do otwarcia ofert (roboty budowlane) czy konieczne będzie przedłużenie terminu składania ofert?

Dzięki, wezwałem do złożenia wyjaśnień.

Wykonawca oświadczył, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego. Cena oferty to 123 000,00 zł, przy oświadczeniu wpisał: nazwa towaru: roboty budowlane, wartość netto: 100 000,00 zł. Nie podał stawki podatku VAT. Jak to się ma do art. 225 Pzp? Vatu do ceny nie doliczę, wzywać do złożenia wyjaśnień? Odrzucić ofertę?

4

(0 odpowiedzi, napisanych Inne)

Po zalogowaniu się na ePUAP nie mogę skorzystać z formularzy do komunikacji nie mam możliwości występowania jako Zamawiający - pole wyboru jest nieaktywne. Nie jest to kwestia uprawnień na ePUAP, rozmawiałem z informatykiem, on jako administrator ma też ten sam problem. Zgłosiłem sprawę na BOK, ale czekam na odpowiedź już ponad miesiąc. Może ktoś ma podobny problem?

Ok, dzięki.

Znajoma ma problem - mają dokumentację na przebudowę budynku, na ten rok dostali pieniądze na część robót (roboty na jednym piętrze - wartość poniżej 130000 zł), obecnie nie wiadomo czy i kiedy miałyby być realizowane kolejne roboty na innych piętrach. W pierwszym odruchu doradziłem jej zamówienie do 130 000,00 zł (brak tożsamości czasowej), ale w sumie to też mam wątpliwości, z góry dzięki za podpowiedzi.