Na etapie składania ofert wykonawca posiłkuje się podmiotem trzecim w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu i wskazuje go jako podwykonawcę. Natomiast na etapie realizacji umowy nie zgłasza tego podwykonawcy, czyli realizuje zamówienie sam. Jak prawnie wygląda sposób na uregulowanie tej sprawy? Sprawa dotyczy robót budowlanych.

Zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Beneficjent jest Zamawiającym w rozumieniu PZP. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych złożone przez osoby wykonujące czynności po stronie Zamawiającego. Kontrola wymaga aby przedłożyć oświadczenie o braku powiązań ale WYKONAWCY oraz podania peseli wszystkich osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Na żadne sposoby nie przyjmują do wiadomości, że takie oświadczenie składane przez Wykonawcę jest obowiązkowe gdy Beneficjent nie jest Zamawiającym w rozumieniu PZP. Wtedy zgodnie z wytycznymi nie udziela się zamówienia Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym. Zapisy te zgodnie z wytycznymi i podręcznikiem nie dotyczą Zamawiającego w rozumieniu PZP.
Czy ktoś przerabiał podobną kontrolę ze środków EFS?

Tylko, że to jest mowa o partnerach a nie realizatorach. Ja potrzebuję coś co wprost mówi o tym, że realizator może być zamawiającym.

To było gdzieś na jakimś forum. Odpowiedź UZP na indywidualne zapytanie. Potwierdzili żeby odrzucać taką ofertę.

Czyli jak jest ok? Mam ofertę gdzie jest podpisany formularz złożenia oferty. Plik z zaszyfrowaną ofertą nie jest podpisany osobno. Natomiast jak się go weryfikuje razem z formularzem do złożenia oferty to jest wynik, że jest podpisany (na stronie weryfikuj podpis). Jest w sieci opinia UZP, że taka sytuacja powoduje odrzucenie oferty tj. wtedy gdy podpisany został tylko formularz do złożenia oferty a zaszyfrowany plik zip jest do niego załącznikiem. W SWZ jest instrukcja jak oferta ma być złożona - jeśli jest klika dokumentów to podpisane mają zostać spakowane i zaszyfrowane i dopiero wysłane. No ale, jeśli nawet jest opis jak złożyć ofertę w SWZ to i tak jest rozporządzenie gdzie dopuszcza się spakowany podpisany plik (następny babol, bo pewnie nie chodziło o ofertę jako oświadczenie woli). Więc jaka jest różnica między podpisem zipu przed szyfrowaniem a po - w potwierdzeniu podpisu formularza do złożenia oferty jest napisane, że załączniki też są podpisane.

marekw2 napisał/a:

Rozstrzyga tą sprawę art. 63 UST. 2 PZP, który dopuszcza formę lub postać elektroniczną. Postać elektroniczna to właśnie ten zeskanowany dokument uprzednio wypełniony odręcznie. Poczytaj komentarz pod linkiem
https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-i/rozdzial-7/art-63/komentarz-do-art-63-ustawy

forma elektroniczna to znaczy, że jest podpis kwalifikowany. Dokument zeskanowany też może mieć formę elektroniczną czyli podpisaną podpisem kwalifikowanym.

Ktoś coś pomoże?

Szkoły są odrębnymi zamawiającymi zgodnie z ustawą pzp - to na pewno. Przecież są to jednostki sektora finansów publicznych i z definicji są zamawiającymi.

W ramach projektu, którego beneficjentem jest JST występują realizatorzy - szkoły, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie. Czy ktoś z Państwa potwierdzi lub jest w posiadaniu opinii, że każda szkoła jest osobnym zamawiającym i może odrębnie szacować wartość zamówienia w ramach tego projektu . Zawsze tak robiliśmy, natomiast teraz pojawiły się wątpliwości.

10

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

No właśnie. I jak działacie? Ja na razie przedłużyłem termin składania ofert.

Ja usuwam z fomularza oferty odwrócony vat, ale np. w projekcie umowy dopiszę, że płatność będzie podzielona. Tak w ogóle to do każdej umowy to wpiszę, wtedy nie trzeba się przejmować co jest wymienione w tym załączniku nr 15, bo może się okazać, że tylko część zamówienia występuje w załączniku. Więc lepiej dać podzieloną płatność dla całości wynagrodzenia.

12

(12 odpowiedzi, napisanych SWZ)

No ja dopisałem do klauzuli o tych ograniczeniach, bo w tych dotychczasowych tego nie ma.

a można podzielić jedną branżę?

14

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dla takich usług robiłbym przetarg nieograniczony, który spełnia wymogi  rozdziału 6. W tym rozdziale jest art. 138r, w którym jest mowa o kryteriach. Nie ma  w nim zakazu, odnośnie właściwości wykonawcy, jak to jest w art 91. No tak to zrobili, że nie ma już art 5 i 5a. Ten rozdział o tych usługach mówi, że można przeprowadzić własną procedurę, natomiast chyba lepiej skorzystać z przetargu. Pytanie czy można, bo te nowe przepisy mówią, że dla tych usług stosuje się rozdział 6 a nie, że można.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

no. jest tak. masz to w pytaniach i odpowiedziach na stronie uzp. najpierw piszą przepisy a potem sobie interpretują jak chcą, tylko szkoda, że takie pierdoły a o tych ważnych sprawach nic nie mówią.

SZAD i MIRAS - zastanawiałeś się nad usługami społecznymi oraz innymi usługami ( dotychczasowe niepriorytetowe), o których pisze w odrębnych tematach. Chodzi o to czy można dla nich przeprowadzić przetarg nieograniczony, czy można oceniać właściwości wykonawcy itd.

18

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

przy proporcji 60 do 40 daj gwarancję, będzie bezpiecznie.

do czasu nowelizacji też bym tak robił. natomiast teraz jeśli twoja usługa znajduje się w załączniku o którym mowa w art. 138 h to bym się zastanowił.

na usługi społeczne oraz inne usługi - to teraz te, które wcześniej były niepriorytetowe. I twoje posiłki się tam raczej znajdują. Tylko, że wcześniej można było zrobić przetarg nieograniczony wraz z art 5 lub 5a (czyli uproszczona procedura). Teraz reguluje to art 138g. Stąd pytanie: czy można zrobić na takie usługi przetarg nieograniczony?

a w jakim trybie robisz postępowanie? w przetargu nieograniczonym? zastanawiam się bo został wykreślony art 5 na podstawie, którego można było stosować kryterium doświadczenia. Teraz jest to art 138g i dalsze. Bo dla twojego postępowania należałoby zrobić według procedury tam opisanej. Chyba, że można przeprowadzić przetarg nieograniczony na takie usługi (o co pytałem we wcześniejszym poscie, ale nikt mi nie odpisał).

i co żadnych pomysłów?

Czy można na takie usługi przeprowadzić przetarg nieograniczony, do czasu nowelizacji tak robiłem? Czy trzeba wymyślić specjalną procedurę?

Ja dalej nie rozumiem.  Jak od 18.10.2018 obowiązują środki elektroniczne a jedz w postaci elektronicznej obowiązuje od 18.04.2018 to jak ma wyglądać postępowanie? Oferta w papierze a jedz elektronicznie? A centralny ma obowiązek od 18.04.2017 stosować środki elektroniczne a jedz dopiero od 18.04.2018?

jeszcze nas wadium ratuje, ale tak czy siak się przedłuży.