wszystkie podpisy się weryfikują prawidłowo, tylko czy BANK w razie godziny W uzna taki dokument????

czy wadium - elektroniczna gwarancja bankowa podpisana kwalifikowanym podpisem przez pracowników banku i następnie podpisana podpisem kwalifikowanym przez wykonawcę nadal ma formę oryginału? uznalibyście?

3

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

POMOCY!!! Zamawiający wystawił notę księgową za opóźnienie w dostawie ale wypłacił całą wartość faktury. ZNWU już wygasło. Czy jako Wykonawca muszę zapłacić notę księgową??

4

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zamawiający wystawił notę księgową za opóźnienie w dostawie ale wypłacił całą wartość faktury. ZNWU już wygasło. Czy jako Wykonawca muszę zapłacić notę księgową?? POMOCY!!!!