26

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jakby było mało problemów z ustawą to poczytajcie to:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1104914,certyfikaty-rodo-zamowienia-publiczne.html

Kolejna ustawa która "ułatwi" nam postępowania. smile

27

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Mam dylemat wynikający z gapiostwa. W opisie przedmiotu zamówienia podałem, że przy okazji dostawy urządzeń chcę kupić powiedzmy 5 rodzajów przewodów do komputera ale już w ofercie w tabelce dot. zadania wpisałem tylko 4 rodzaje. Mój błąd. Nikt tego nie wyłapał ani nie zapytał. W ofertach natomiast 3 oferty mam zrobione wg wzoru oferty czyli wycenione 4 rodzaje przewodów ale w czwartej ofercie wyłapali błąd i dopisali pozycję, której brakuje i wycenili 5 rodzajów przewodów. Niestety ci co wycenili 5 rodzajów przewodów są w sumie drożsi o 5 000 zł a koszt tych przewodów to jakieś 150 zł, czyli zakładając najtańsza oferta dalej byłaby najtańsza nawet gdyby wycenili te brakujące przewody.
I co dalej: unieważnić postępowanie bo jest błąd, który uniemożliwia porównanie ofert i zawarcie ważnej umowy, czy odrzucić oferty, które nie podały wyceny tych przewodów.
Ręce mi opadają bo jak odrzucę to muszę dołożyć 5000 zamiast 150 zł. Co poradzicie?

28

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jeszcze jedno mam pytanie a mianowicie: Przeprowadzono w roku 2017 zamówienie na usługi społeczne, wybrano kilka osób z którymi podpisana będzie umowa (z każdym z osobna). I tu mam problem bo część umów (np 5 z 15) zostało podpisanych w 2017 a reszta  (10 umów) będzie podpisana w 2018 r. Czy w sprawozdaniu podać wartość całego zamówienia (dla 15 umów pomimo braku części umów) czy tylko dla umów podpisanych w 2017r.

29

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Badania lekarskie ujmuję. Ryczałt za paliwo to ciekawy temat. Znalazłem coś takiego: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/ministerstwo-finansow-wyjasnia-ryczalt-za-jazdy-lokalne-jest,artykul,152765.html

Wynika z tego że ryczałt to przychód podlegający opodatkowaniu wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia za pracę więc raczej nie jest wydatkiem z zamówień publicznych. Co o tym myślicie?

30

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Typowe warunki pogodowe dla kwietnia i początku maja to ciepłe i w miarę słoneczne dni. A u nas ostatnio właśnie wtedy padał śnieg - specyfika górskich miejscowości. Jak w warunkach technicznych będzie napisane że nawierzchnię trzeba położyć na podłożu suchym a będzie lało przez miesiąc to jak ma wykonać zadanie? Sami nie bylibyście wówczas zadowoleni.

Pewnego rodzaju możliwością podziału byłyby różne branże do nadzoru. Ale na rynku są firmy, które dysponują inspektorami nadzoru w każdej branży. Zamówienia są podobne, realizowane w tym samym czasie więc zrobiłbym jedno postępowanie z podziałem na zadania.

A podając takie postępowania w tabeli VIII wykazujecie je też w tabeli II czyli są one jak gdyby zdublowane? Na stronie UZP można co prawda wyczytać przy opisie dla tabeli VIII:  "Jednocześnie należy wskazać, że zamówienia ujęte w tej sekcji sprawozdania mogą być ujęte także w innych sekcjach sprawozdania.". Czy tak robicie?

33

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Pomóżcie proszę. Czy koszty występów kabaretów i zespołów muzycznych (3 zamówienia wartość  około 35 tys. zł) powinienem ująć w sprawozdaniu  jako koszty na podstawie 4d ust.1 pkt.2  i wykazać je w części X wiersz 47 tabeli czy dorzucić je do wspólnego worka do 30 tys. euro?

34

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Nie chcę zakładać nowego wątku więc podpinam się tu. Proszę o informację jak ująć w sprawozdaniu koszty umowy z Pocztą. Umowa na 2 lata ale wartość nieokreślona bo oczywiście zapłata za rzeczywiście wysłane listy. Czy do sprawozdania podać wartość szacunkową zamówienia? To samo pytanie w kwestii umowy na telefonię stacjonarną.

Miałem kiedyś to samo. Niewesoła sytuacja. Zostawili nas z niedokończoną budową i cieknącym dachem. Dach za 600 tys. poszedł z wolnej ręki, ale dokończenie zadania to już przetarg niestety. Przeszło wszystkie kontrole z KIO włącznie. I chyba nie masz wyjścia. Inwentaryzacja, wycena robót niedokończonych i postępowanie niestety.

jarosław napisał/a:

Jednocześnie zamawiający na następny rok chce zamówić usługę obsługi serwisowej posiadanych drukarek. Tu również przewidziany jest ryczałt obejmujący utrzymanie urządzeń w gotowości (wymiana tonerów naprawy) i i dokonania określonej liczby wydruków (w cenie umowy) z określeniem stawki za każdą ponadlimitową stronę wydruku.

Czy ja dobrze rozumiem - płacicie firmie zewnętrznej za to, że drukujecie na swoich drukarkach i jak wydrukujecie więcej stron niż np 100 to za każdą stronę jeszcze dodatkowo płacicie?

Odradzają zakup gotowych rozwiązań dostępnych teraz na rynku.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/uplynal-termin-skladania-ofert-w-postepowaniu-dotyczacym-platformy-e-zamowien-trwaja-prace-na-budowa-portalu-e-uslug

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/uplyw-terminu-realizacji-zamowienia-nie-jest-wada-postepowania

39

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1086174,przetargi-oswiadzczenia-majatkowe.html

40

(8 odpowiedzi, napisanych Inne)

Odwróć kota ogonem. Złóż temu kto to wymyślił propozycję, że nie przygotujesz propozycji wynagradzania za przeprowadzenie postępowań tylko zabierania części premii za błędy popełnione przy postępowaniach. Podstawowe założenie że premia należy się każdemu pracownikowi komórki zamówieniowej. No trzeba by zrobić listę błędów. Nie zapomnij tylko ująć błędu kierownika zamawiającego, który przed odebraniem oświadczenia z art. 17.1 powinien uprzedzić osoby składające oświadczenie zgodnie z 17.2. Za każdy taki błąd zabierasz mu 25% premii co oznacza, że jak zapomni to komisja 4 osobowa pozbawia go premii.   Ciekawe czy będzie zadowolony wink  Bardziej sprawiedliwe niż przyznawanie premii z wydumanego klucza.

Art. 36aa

Jak to nie wykazał? Napisał

Ona75 napisał/a:

wszystkie załączniki zakupu i sprzedaży są tajemnicą firmy i uprasza się o ich nierozpowszechnianie osobom trzecim (na załączniki składają się kopie faktur zakupu i sprzedaży).

Ceny zakupu mogą stanowić przewagę nad konkurencją i stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. http://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/przyklady-tajemnic-przedsiebiorstwa/

43

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Wartość poniżej 30000 euro i stosujesz ustawę?

Planuję zakup samochodu osobowego ale najpierw oczywiście sprzedać muszę stary. Podpowiedzcie mi proszę (bo dawno nie kupowałem samochodu) czy spotkaliście się z postępowaniem, gdzie przy zakupie nowego samochodu obowiązkiem wykonawcy byłoby odkupienie posiadanego przez zamawiającego samochodu (czyli w rozliczeniu). Będę posiadał ekspertyzę z wartością rynkową, którą podałbym w SIWZ. Wykonawca w ofercie wpisałby swoją propozycję za ile może go odkupić i wartością oferty byłaby różnica pomiędzy wartością nowego a wartością proponowaną za stary. Można tak czy za bardzo kombinuję?

I jeszcze jedno - jak wyczytałem obowiązuje wciąż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych gdzie są opisane kryteria oceny ofert inne niż cena. Jak ma się stosowanie tego rozporządzenia w praktyce czy wystarczy, że wpiszę że musi spełniać normy Euro 6?

Moim zdaniem warunek trochę na wyrost. Wszystkie moje budynki to zabytki i takiego warunku nigdy nie stawiałem, bo czym różni się remont zabytku od zwykłego remontu? No chyba że masz sztukaterię, renowację malowideł czyli coś trudnego to co innego. Jedyny warunek jaki stawiam to dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym stosowne doświadczenie  Powinieneś mieć taki warunek w decyzji konserwatora. Wynika to z ustawy o ochronie zabytków :
Art. 37c. Robotami  budowlanymi  kieruje  albo  nadzór  inwestorski  wykonuje,  przy  zabytkach  nieruchomych
wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz
która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nierucho-
mych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

46

(18 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

janek159 napisał/a:

udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

,,prognozowanego na dany rok" przyjmujemy prognozę na 2018, a nie to co było

Tak jak Janek czyli przyjąć należy planowany wzrost za 2018. Przyjęcie planowanego wzrostu za 2017 (poza tym znamy już rzeczywisty wzrost cen) w sytuacji gdy zamówienie dotyczy 2018r i znane są już założenia do budżetu (znana jest prognoza wzrostu cen na 2108) mija się z celem. Przyjęcie szacunkowego wzrostu za 2017 miałoby uzasadnienie w sytuacji szacowania zamówienia na początku 2017.

47

(18 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Wskaznik prognozowany na 2017 r jest chyba w ustawie budzetowej na 2017r? Czy sie mylę?

Oczywiście. Na 2017 przyjęty był chyba na poziomie 1.3%.

48

(18 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Wskaźnik średniego wzrostu cen za 2017 będzie na początku 2018. Inaczej być nie może. Tu masz tabele 2017 miesiąc do miesiąca
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/
możesz wyciągnąć średnią za dotychczasowe
GUS szacuje wzrost cen na 2018 na poziomie 2,2 % ale to tylko szacunki.

49

(18 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniorocznego-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-ogolem-w-2016-r-,50,4.html

50

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli wskazałaś stawkę VAT w SIWZ to poprawiasz błędny VAT w ofercie i poprawnie obliczasz cenę brutto.