376

(47 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Na przyszłość najlepiej podawać w formularzu cenowym sposób obliczenia ceny czyli np. cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość. Następnie do wartości netto doliczyć podatek VAT.
W twoim przypadku
1,29 x 28 = 36,12
36,12 x 1,23 (vat) = 44,43 zł
Praktyka pokazuje że i tak liczą jak chcą. Poprawiam oferty gdzie wykonawcy liczą jak chcą na wyliczenia wg wzoru podanego powyżej. Nigdy nikt nie zarzucił mi że jest to błędne postępowanie. Mało tego na wystawianych FV zawsze wychodzą moje poprawione ceny. Moim zdaniem powinnaś poprawić ofertę na podstawie  87.2.2 i policzyć jak podałem wyżej.