1

Temat: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Czy w gwarancji wadialnej winni być wyszczególnienie wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną czy tylko jeden?
Ma ktoś może jakieś opinie, propozycje?

2 (edytowany przez eva 2013-02-01 11:09:24)

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Nie muszą być uwzględnieni wszyscy wykonawcy. Wystarczy tylko jeden wykonawca który składa ofertę. W przypadku konsorcjum np. może być lider, który reprezentuje konsorcjum.

3

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

a masz jakieś orzeczenia w tej sprawie bo mam zdanie odrębne

4

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Wystarczy jak wpłaci jeden z członków konsorcjum.

5

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Marcel nie chodzi o wpłatę (pieniądze) tylko gwarancję ubezpieczeniową/bankową

6

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Myślę ,że to rozwieje wątpliwości Twe Darku.

Gdy ofertę składa kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a zabezpieczająca taką ofertę gwarancja wadialna wystawiona została tylko  na jednego z nich lub na mniej podmiotów, niż złożyło ofertę,  to oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium.

Wynika to z solidarnej odpowiedzialności podmiotów składających wspólnie ofertę. Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 30 kwietnia 2010 (w sprawie KIO/UZP 594/10), gdy którykolwiek z wykonawców doprowadzi do  przepadku wadium,  to konsekwencje tego dotyczą wszystkich współkonsorcjantów.

Istotny jest także wyrok z 8 lipca 2011 (w sprawie KIO 1320/11), który uznaje, że nie istnieją przeszkody we wniesieniu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której ujęty został jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku zamawiający uzyskuje także ochronę swoich interesów.

7

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

I jeszcze

Przepisy ustawy PZP nie wymagają, aby w przypadku ubiegania się o zamówienie publiczne przez konsorcjum wadium wnoszone było odrębnie przez każdego uczestnika konsorcjum albo by w treści gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej byli wymienieni wszyscy konsorcjanci wspólnie składający ofertę (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej; sygn. akt KIO/UZP 23/07).

A jakie Ty masz zdanie ??

8

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Jeżeli dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie, to wówczas wnoszą oni tylko jedno wadium. Gwarancja wadialna nie musi być wystawiona na wszystkich uczestników konsorcjum.

zamawiający nie może wykluczyć z przetargu konsorcjum, które wniosło gwarancję wadialną wystawioną tylko na jednego z jego członków. Stanowisko to znalazło potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 4 maja 2011 r. (KWANTUM.109693). smile

9

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Nie do końca się tym zgadzam. Jeżeli gwarancja została wystawiona na firmę 1 (przy złożeniu oferty wspólnej 1 i 2) i zachodzi sytuacja, ze firma 2 wycofuje się z postępowaniu i odmawia podpisania umowy - to wydaj mi się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za firmę 2, a na dodatek powie, że nic nie wiedział  o firmie 2.

Muszę bronić takiego stanowiska (kontrol ), zatem masz może coś w moim kierunku myślenia?

10 (edytowany przez efigy007 2013-02-01 12:39:58)

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

wówczas jest sprawa między nimi - kto, co i jak - Ty masz ofertę zabezpieczoną i ważną!
zadne przepisy nie mówią aby przy ofercie wspólnej wadium wnosić w szczegółny sposób..

dodatkowo w myśl art 366 kc i 370kc w związku z art 14 pzp należy uznać ze członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie także przy obowiązku zawarcia umowy

kio/uzp 903/09, kio/uzp 99/09, kio/uzp 554/09, kio/uzp 573/09, kio/.uzp 23/07 i jeszcze 23/07, 223/08, 231/08, uzp/zo/0-1178/06 i uzp/zo/0-1146/06

o tym że nie ma to wpływu mam jeszcze troszkę smile

11

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Umowę podpisuje lider który ma pełnomocnictwo na tę czynność czyli działa w imieniu obydwu firm. Czyli jak nie podpisuje umowy to się uchyla w imieniu 2 firm czyli zachodzą przesłanki do uruchomienia gwarancji. Czy w gwarancji jest informacja zakazująca przekazywania pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu gwaranta?

12

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

versus_zp napisał/a:

Umowę podpisuje lider który ma pełnomocnictwo na tę czynność czyli działa w imieniu obydwu firm. Czyli jak nie podpisuje umowy to się uchyla w imieniu 2 firm czyli zachodzą przesłanki do uruchomienia gwarancji.

Zgadzam sie z tym. Oferta którą składa np. konsorcjum jest zabezpieczona przez wykonawcę. Obojętnie czy to będzie lider czy partner. W sytuacji jeśli nie podpiszą umowy to wtedy zabierasz wadium oraz wykluczasz jednego i drugiego wykonawcę. Startują oni razem, składają jedną ofertę, zabezpieczają gwarancją, która odnosi się do oferty przez nich złożonej.

13

Odp: wadium gwaracja dla oferty wspólnej

Marcel napisał/a:

Wystarczy jak wpłaci jeden z członków konsorcjum.

czy oferta  z braku wymienienia np. 10 konsorcjantów nie jest zabezpieczona ? jeżeli wszelkie jej zapisy są adekwatne tzn.wartość , okres i na jakie postępowanie z uwzględnieniem zapisów ogólnie stosowych tzn. wypłata na pierwsze żądanie , bezwarunkowa ???