1 (edytowany przez Marcel 2010-03-27 19:05:41)

Temat: przedłużenie terminu

witam, dawno nie zmieniałem terminu składania ofert i chciałbym się upewnić:
wpływają zapytania do SIWZ, zmieniam w niewielkim stopniu opis przedmiotu zamówienia, w związku z tym udzielam odpowiedzi na zadane pytania, następnie podejmujemy decyzję i modyfikujemy SIWZ zgodnie z art.38.4 zmieniając termin składania ofert, po czym zmieniam ogłoszenie o zamówieniu w BZP również w zakresie terminu składania ofert, i na stronie BIP zamieszczam info na podstawie art. 38 ust.4a w związku z art.12a zmienia się termin z dnia......... na dzień.........., czy tak by to miało wyglądać?

np. (Strona BIP Zamawiającego)

UWAGA!!!
na podstawie art. 38 ust.4a w związku z art.12a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
NOWY TERMIN: .................................
Godzina, miejsce składania i otwarcia ofert ? BEZ ZMIAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
(tutaj ogloszenie o zmianie terminu składania ofert które zostało zamieszczone w BZP)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie:
W punkcie XI SIWZ jest:
Oferty należy składać do dnia: .................. roku do godz. .............................

Zmienia się na:
Oferty należy składać do dnia: (tutaj nowy termin) roku do godz. ......................

Czyli:
1. najpierw BIP-art38.4 (zmiana terminu składania ofert)
2.BZP - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3.informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu która poszła do BZP - również na BIP

2

Odp: przedłużenie terminu

art 38 ust 4 i 4a  w jednym piśmie na bip. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na bzp i na bip

3

Odp: przedłużenie terminu

i tablicę ogłoszeń również

4

Odp: przedłużenie terminu

i na stronę internetową  wink

5 (edytowany przez Marcel 2010-03-29 13:45:47)

Odp: przedłużenie terminu

Jeszcze mam takie pytanie, jeżeli odpowiadam na pytania do SIWZ a udzielone odpowiedzi modyfikują SIWZ, to czy wystarczą udzielone odpowiedzi które stają się integralną częścią SIWZ, czy w wyniku udzielonych odpowiedzi trzeba na stronie BIP zamieścić oddzielną informację o modyfikacji SIWZ w jakim punkcie i co się zmieniło w wyniku udzielonych odpowiedzi?

6

Odp: przedłużenie terminu

Uważam, że odpowiedzi są na ogół w jakimś stopniu zmianą specyfikacji i powinny dotrzeć wszędzie tam, gdzie ona (w szczególności strona internetowa). Jednak dla jasności warto wprowadzać zmiany sensu stricte, zwłaszcza w przypadkach grożących nieporozumieniem. W trakcie wprowadzania zmian niekoniecznie musimy powoływać się na konkretne miejsca (punkty), niekiedy może być to trudne.

Jednocześnie wspomnę, że raczej nie powinniśmy utożsamiać BIP ze stroną internetową w rozumieniu ustawy.

7

Odp: przedłużenie terminu

Marcel napisał/a:

Jeszcze mam takie pytanie, jeżeli odpowiadam na pytania do SIWZ a udzielone odpowiedzi modyfikują SIWZ

... to de facto dokonujemy zmiany tresci SIWZ i postepujemy zgodnie z 38.4 PZP.