1

Temat: kary umowne w umowie

często w umowach stosuje się zapisy o karach umownych np.:

1.Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:
a)0,2 % kwoty wymienionej w § 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1.
b)0,2 % za każdy dzień opóźnienia w zainstalowaniu sprzętu zastępczego w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 pkt 5,
c)w przypadku niedotrzymania terminu napraw gwarancyjnych, o którym mowa w § 4 umowy 1 % wartości części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania napraw gwarancyjnych

czy stawki procentowe tych kar to są jakoś ustalone przez jakis zapis ustawy czy rozporządzenie? czy jest to rzecz czysto umowna, i zalezy od woli Kupującego

2

Odp: kary umowne w umowie

http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=380&p=1

3

Odp: kary umowne w umowie

dzięki. tylko, że w umowie nie wspominam nic o karach jakie poniesie Zamawiający gdy np. opóźni zapłatę za wykonane zamówienie, czy tez w innej sytuacji.
Można tak ustalać kary dla Wykonawcy a dla Zamawiającego nie?
Z drugiej strony jesteśmy porządna firma i jak towar jest oki to placimy i nie stwarzamy sztucznych problemów.

4

Odp: kary umowne w umowie

szad napisał/a:

Można tak ustalać kary dla Wykonawcy a dla Zamawiającego nie?

Zasada ta sama - póki nikt nie protestuje to można wink