1

Temat: Na jakiej podstawie odrzucić ofertę?

Proszę o podpowiedź. Oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji. Wezwano wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo uzupełnione w terminie, ale z datą późniejszą niż termin składania ofert. Z treści pełnomocnictwa nie wynika, że to pełnomocnictwo dotyczy w ogóle reprezentacji w niniejszym postępowaniu, a jedynie, że ten ktoś uprawniony do reprezentacji firmy w zakresie składania ofert handlowych w zakresie obejmującym statutową działalności firmy. Oferta podlegać będzie odrzuceniu, bo z treści pełnomocnictwa nie wynika, że ten ktoś był upoważniony do jej reprezentacji w terminie składania ofert. Tylko na jakiej podstawie odrzucić? art. 226 ust. 1 pkt 4, art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c czy art. 226 ust. 1 pkt. 3?

2

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić ofertę?

Ja bym dał art. 226 ust. 1 pkt 4 oraz art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c.

3

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić ofertę?

te odrębne przepisy bym sobie raczej darował a tylko lit c), bo było wołane o to.