1

Temat: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po terminie otwarcia ofert

W ogłoszeniu o zamówieniu omyłko wskazano w pkt 4.1.4 że zamówienie nie jest udzielane w częściach. Czy jest możliwa Zmiana zapisu w tym punkcie po upływie terminu składania ofert? Zmiana raczej z tych nieistotnych. Czy dać sobie z tym spokój? Przedmiot zamówienia współfinansowany z U.E. także jakaś kontrola będzie.

2

Odp: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po terminie otwarcia ofert

Wg. mnie zmiana istotna i to bardzo. Pierwszy zarzut jaki usłyszysz podczas kontroli to to, że w przypadku podziału zamówienia na części krąg wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty byłby znacznie szerszy.
Pomijając już poruszony wyżej aspekt sam pomysł zmiany treści ogłoszenia już po terminie składania ofert jest proszeniem się o kłopoty.

3

Odp: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po terminie otwarcia ofert

Tu nie chodzi o możliwość składania ofert częściowych, ale o zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania więc nie bardzo rozumiem, jak mógłby się poszerzyć krąg wykonawców. Ale też wydaje mi się, że lepiej tego nie ruszać.

4

Odp: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po terminie otwarcia ofert

nie rusz. Nie ma to aż tak istotnego znaczenia dla toczonego postępowania, a jest jedynie informacją zewnętrzną.