1

Temat: zamówienie z wolnej ręki

Zamawiający wszczął postępowanie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 (ponieważ w uprzednio prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych ofert). Odbyły się skuteczne negocjacje, jednak po kilku dniach Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
Czy można ponownie wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Pzp jeśli poprzednie zamówienie z wolnej ręki zostało unieważnione?

2

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Można. Skoro nie przyniosło rezultatu t znaczy, że finalnie go nie było.