1 (edytowany przez grzybus82 2022-07-10 16:59:21)

Temat: Zatrzymanie wadium- czy informuję o tym wykonawcę?

Pomożecie uwzględniając poniższe?

Jeśli zatrzymujecie Państwo wadium, to informujecie o tym wykonawcę? Jeśli tak to w jaki sposób i czy po wyborze/unieważnieniu? Sytuacja dotyczy wadium w formie pieniądza.

Ustawa nic nie mówi o obowiązku informacyjnym. Myślałem powiadomić go o zatrzymaniu po wyborze oferty najkorzystniej w informacji o wyborze.

Mam skomplikowaną sytuację, bo w terminie związania ofertą (upłynął w dniu 5.07.b.r.) na wezwanie Zamawiającego z art.128 ust.1 pzp wykonawca do dnia 29.06.br. nie odpowiedział (również nie uzasadniał), wiec protokołem wewnętrznym Zamawiający analizując sprawę w dniu 30.06.b.r. odrzucił ofertę i zatrzymał wadium z art.98 ust.6 pkt1 pzp.
Jednocześnie jeszcze w terminie związania ofertą tj. w dniu 1.07.b.r. Zamawiający zwrócił się o przedłużenie tego terminu do wszystkich wykonawców i ten opisywany wykonawca również nieodpowiedział, więc oferta podlega odrzuceniu z art.226 ust.1.pkt3 w powiązaniu z pkt 12 pzp. A w związku z tym że informuje się równocześnie wykonawców po wyborze oferty zgodnie z art.253 pzp,to właśnie wtedy chciałem poinformować tego wykonawcę o odrzuceniu jego oferty i zatrzymaniu wadium..ale procedura jeszcze trwa, bo został wezwany kolejny do złożenia dokumentów. To co mam w takiej sytuacji zrobić z tym powiadomieniem wykonawcy?

Mogę ewentualnie jeszcze w poniedziałek ( kiedy nie minie  7 dni od pierwotnego upływu terminu związania ofertą ) w nawiązaniu do art.98 ust.1 pkt 1 pzp poinformować wykonawcę od zatrzymaniu wadium? Mam 1 taką sytuację i chcę to zrobić mądrze aby nie dać pretekstu do odwołania.

2 (edytowany przez memphis 2022-07-11 06:36:25)

Odp: Zatrzymanie wadium- czy informuję o tym wykonawcę?

Konieczne jest poinformowanie wykonawcy o zatrzymaniu wadium wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Obecnie wydaje się, że najlepiej poinformować wykonawcę o zatrzymaniu wadium nie później niż w terminie, w którym wadium powinno zostać zwrócone zgodnie z art. 98.

3

Odp: Zatrzymanie wadium- czy informuję o tym wykonawcę?

memphis napisał/a:

Konieczne jest poinformowanie wykonawcy o zatrzymaniu wadium wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Obecnie wydaje się, że najlepiej poinformować wykonawcę o zatrzymaniu wadium nie później niż w terminie, w którym wadium powinno zostać zwrócone zgodnie z art. 98.

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Poinformuję Wykonawcę o zatrzymaniu wadium w terminie nie późniejszym niż 7 dni od upływu TZO.

4

Odp: Zatrzymanie wadium- czy informuję o tym wykonawcę?

Ja to robię po wyborze z info o wyborze, odrzuceniu oferty i zatrzymaniu wadium, - jednym pismem, chyba, że się terminy komplikują