1

Temat: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

Witam,

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji.

Złożono jedna ofertę, wykonawca wskazał w formularzu ofertowym naz podwykonawcy i jaką część będzie wykonywał dany podwykonawca.

Czy muszę żądać od podwykonawcy oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ?

Dodam, że w SWZ nic nie miałam na ten temat- oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy pzp tez nie przewidywałam wobec podwykonawcy.

2

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

Na podstawie art. 7 ust. 1 wyklucza się wykonawcę. Nie jest więc wymagane oświadczenie podwykonawcy.

3

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

sprawdzasz w zestawieniu ministerstwa i wykluczasz samoczynnie, Ja wołam, ale to tak z racji tego, żeee wołam i ze 125 i ogólnie o spełnieniu warunków a to wszystko mam w jednym oświadczeniu.