1

Temat: Gwarancja wadialna podpisana przez Gwaranta i Wykonawcę

Wykonawca złożył wraz z ofertą gwarancję wadialną w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta. Gwarancja byłaby ok, gdyby nie fakt, że Wykonawca dodatkowo podpisał ją swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Czy taka Gwarancja jest ważna?

2

Odp: Gwarancja wadialna podpisana przez Gwaranta i Wykonawcę

Raczej nie robiłbym z tego zagadnienia. Dla mnie gwarancja nie stała się nieważna: jest forma elektroniczna, podpisały ją upoważnione osoby.
Chyba że wykonawca nadpisał pliki i masz negatywną weryfikację podpisów gwaranta albo jest to sprzeczne z treścią gwarancji. Faktem jest, że wykonawca nie powinien nic robić z tymi plikami.