1

Temat: czy formularz asotymentowo-cenowy jest przedmiotowym śr. dowodowym

Witam, czy w przetargu na dostawę np. środków czystości czy tez wyposażenia np. mebli gdy Zamawiający żąda formularza asortymentowo-cenowego,  oprócz oczywiście formularza ofertowego i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu - to czy taki formularz asortymentowo-cenowy w którym są podane minimalne wymagane parametry, ilość sztuk oraz do uzupełnienia ze strony Wykonawcy nazwy oraz ceny należy traktować jako przedmiotowy środek dowodowy, jeśli tak to czy można zastrzec zgodnie z art. 107 ust. 2 pzp że zamawiający będzie w przypadku jego nie złożenia bądź braków wzywał do jego złożenia bądź uzupełnienia.

2

Odp: czy formularz asotymentowo-cenowy jest przedmiotowym śr. dowodowym

Ww. formularz to treść oferty, a nie przedmiotowy środek dowodowy.