1

Temat: Źle uzupełniony formularz ofertowy

Wykonawca wypełniając formularz ofertowy powinien wpisać po kolei:
- cenę brutto,
- stawkę podatku VAT w zł,
- cenę netto.
Wykonawca jednak w pozycji dot. "ceny brutto" wpisał cenę netto a w pozycji dla "ceny netto" wpisał kwotę brutto. Ustaliliśmy to chwilę po otwarciu ofert, gdy Wykonawca zadzwonił do nas i o tym poinformował: "pomyliłem się przy wpisywaniu kwot i w część dla kwoty brutto wpisałem netto a dla netto wpisałem kwotę brutto".
Faktycznie, po wyliczeniu cena netto plus podatek Vat daje wartość brutto (wpisaną jako netto) i na odwrót. Co z tym zrobić? Wykonawca twierdzi, że skonsultował się z prawnikami i oni twierdzą, że to oczywista omyłka rachunkowa. My mamy jednak wątpliwości.

2

Odp: Źle uzupełniony formularz ofertowy

Ja bym prędzej traktował to jako omyłkę pisarską.