1

Temat: Plan postępowań

Jeżeli nie przewiduję w bieżącym roku zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto, to czy muszę publikować Plan postępowań z informacją albo jakąkolwiek inną informację (przykładowo o treści  "Zamawiający w 2022 roku nie przewiduje prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).  W przypadku zmiany okoliczności Zamawiający zapewnia uaktualnienie w/w Planu.")?

2

Odp: Plan postępowań

Sprawdź, czy BZP przepuści pusty plan. Ja bym skłaniał się do publikacji.