1 (edytowany przez jstan1 2022-02-17 12:31:29)

Temat: Polski Ład roboty i dostawy

Zamówienie dofinansowane z Polskiego Ładu (jedna promesa): w ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja - linia do segregacji odpadów wraz z utwardzeniem placów magazynowych oraz zakup nw. sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów:
1. śmieciarka
2. hakowiec
3. samochód ciężarowy do selektywnej zbiórki odpadów
4. pojemniki
5. ładowarka
Wartość robót budowlanych 4 mln., wartość dostaw 1,5 mln. W pierwszej edycji obowiązuje zasada: jeden wniosek o dofinansowanie - jedno postępowanie przetargowe.
W związku z powyższym, czy zamawiający może przeprowadzić 1 zamówienie krajowe dot. robót budowlanych oraz postępowanie na dostawy z podziałem na części, biorąc pod uwagę wartości zamówienia - jako unijne? Czy też należy zastosować art. 27 ust. 1 p.z.p., stosując przepisy ustawy dotyczące robót budowlanych?

2

Odp: Polski Ład roboty i dostawy

No właśnie niech ktoś podpowie  mam podobny problem a mianowicie: Polski ład ma być 1 przetarg ( z podziałem na zadania częściowe)   a w nim misz-masz: budowa kanalizacji, stacji uzdatniania, zakup i montaz fotowotaiki,  zakupy  doposażenia na oczyszczalnie i cyfryzacja. Z tego wychodzi, że roboty budowlane to około 2 mln a dostawy i usługi około1,7 mln. Wydaje się że roboty stanowią główny przedmiot  i postępowanie krajowe ale pewności nie mam.

3 (edytowany przez memphis 2022-02-23 17:22:42)

Odp: Polski Ład roboty i dostawy

Jak dla mnie postępowanie krajowe byłoby ominięciem prawa w celu uniknięcia stosowania procedury unijnej. Te zamówienia (roboty budowlane/dostawy) w normalnych okolicznościach stanowiłyby oddzielne zamówienia, w tym dostawy w procedurze unijnej.