1

Temat: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Czy wykonawca może złożyć nowe (poprawione) Zobowiązanie podmiotu trzeciego i rozszerzyć zakres zadeklarowanych do wykonania robót, tak by pokrywały się z zakresem warunku posiadania doświadczenia z SWZ? Wykonawca powołał się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunku doświadczenia, ale w zobowiązaniu jest mniejszy zakres niż wymieniony w warunku.