1

Temat: wdium a odwołanie

Czy jeżeli wpłynęło wczoraj do nas odwołanie i jutro wyślę  wezwanie do przystąpienia  do postępowania odwoławczego to czy coś jeszcze muszę zrobić, czy powinnam teraz czekać na pismo z UZP?
A co z wadium, terminem związania ofertą. Termin mija w piątek!!!

2 (edytowany przez memphis 2021-10-20 08:52:23)

Odp: wdium a odwołanie

Wysyłasz wezwanie do przystąpienia do wszystkich wykonawców. Dalsze kroki w dużej mierze zależą od tego, czy uznajesz odwołanie, czy nie.
W kwestii związania ofertą, to w nowej ustawie nie ulega ona zawieszeniu, a jeśli chodzi o jego przedłużenie to w ustawie jest napisane tak:
"W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jed-nokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres (...)"
Moim zdaniem z tego wynika, że terminu nie przedłużasz (zakładając, że odwołanie jest po wyborze oferty).