1

Temat: Ogłoszenia

Czy Ogłoszenia o wyniku postępowania i Ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszcza się na stronie internetowej?

2

Odp: Ogłoszenia

Według mnie się nie zamieszcza. Tylko w BZP.

3

Odp: Ogłoszenia

W ogłoszeniu o wykonaniu umowy jest pkt 5.5-łaczna wartośc wynagrodzenia wypałcona z tytułu zrealizowanej umowy. Termin na ogłoszenie jest 30 dni. Czy w tym pkt chodzi o odebrane i zafakturowane bo w terminie płatności  wynikajacym z faktury może jeszcze nie byc zapłacone i termin na ogłoszenie może byc przekroczony. Jak to rozumieć?

4

Odp: Ogłoszenia

Odnosząc się ściśle należałoby podać to, co faktycznie zostało wypłacone. Sam natomiast wpisuję to, co zostało wypłacone i to, co zostanie wypłacone zgodnie z umową. Inaczej mogłoby się zdarzyć, że w polu tym będzie 0,00 zł...
Zawsze możesz dodać komentarz w uwagach i sprawa czysta.