1

Temat: Robota budowlana/dostawa

W budżecie nazwa zadania, to budowa chodnika - Robota budowlana. Kosztorys inwestorski powyżej 130.000 zł netto. Czy jest możliwość w jednym roku dokonanie zakupu kostki brukowej, a w następnym roku budżetowym wykonanie prac budowlanych? Czy taki podział zamówienia na części nie jest możliwy?

2

Odp: Robota budowlana/dostawa

Czy możesz doprecyzować, żebym dobrze zrozumiał?
Chcecie kupić kostkę a w przyszłym roku zlecić budowę chodnika i zapewnić do niej materiał w postaci tejże kostki? A co z pozostałymi materiałami budowlanymi - krawężniki, piasek, podsypka?

3

Odp: Robota budowlana/dostawa

W tym roku tylko kostka, resztę materiału zakupi wykonawca wraz z robotą.

4

Odp: Robota budowlana/dostawa

Można, pamiętaj jednak o art. 30 ust. 3 PZP. W przetargu na wykonanie tej nawierzchni do wartości szacunkowej będziecie musieli dodać wartość zakupionej kostki. Czyli wyjdzie znowu powyżej 130 000 zł.

5

Odp: Robota budowlana/dostawa

Jak Marekw2. Zakup kostki nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania ustawy dla roboty budowlanej.

6

Odp: Robota budowlana/dostawa

Chcemy rozbudować posiadany system informatyczny - dodać jeden moduł, żeby obsługiwał automat parkingowy (musimy też kupić ten automat i szlabany). Czy rozbudowę systemu i zakup urządzeń powinniśmy zsumować?

7

Odp: Robota budowlana/dostawa

Nie, ten moduł do systemu informatycznego to jedno zamówienie a roboty budowlane związane z zakupem i instalacją parkometru i szlabanu to drugie zamówienie. W przypadku parkometru (bo chyba to nazywasz tym automatem parkingowym) pamiętaj o art. 29 ust.2 pkt 10 bo tylko wymieniony tam parkometr nie wymaga pozwolenia na budowę.