1

Temat: Plan postępowań - aktualizacja

W Planie postępowań (w BZP)  na ten rok jest do zrealizowania zamów. w trybie podstawowym. Tworząc Plan do wyliczenia wartości zamów. przyjęto, że zamówienie będzie realizowane przez okres 24 m-cy.
Obecnie Zamawiający zmienił zdanie i postanowił, że zamówienie będzie realizowane przez 12 m-cy, co z kolei spowodowało zmianę wartości zamów. - po ponownym oszacowaniu wartość nie przekracza 130 tys. zł.

Jak należy zaktualizować Plan postępowań?

2

Odp: Plan postępowań - aktualizacja

ja bym zaktualizowała poprzez usunięcie pozycji z planu

3

Odp: Plan postępowań - aktualizacja

Witam.
Plan należałoby zaktualizować w zakresie w jakim nastąpiła zmiana (jeśli oczywiście taka zmiana spowoduje zmianę treści publikowanego planu). Jedną z pozycji planu jest orientacyjna wartość zamówienia, i to tę pozycję bym zmienił. Wartość zamówienia powyżej 130 000 na wartość zamówienia poniżej 130 000.

Należy Nam pamiętać, jaki jest cel planu i komu oraz czemu ma on służyć.

4

Odp: Plan postępowań - aktualizacja

W planie zostanie zmieniona wartość zamówienia (poniżej 130 000), ale nie możliwości zmiany trybu postępowania - dalej poruszamy się w trybach ustawowych. A przecież to "nowe" zamówienie będzie prowadzone z pominięciem przepisów ustawy pzp.

5

Odp: Plan postępowań - aktualizacja

Musisz spróbować usunąć to zamówienie z planu całkowicie. Tam publikuje się tylko zamówienia o wartości od 130 tys. zł a nie przewiduje się publikacji zamówień dla których nie stosuje się Pzp.