Temat: Zaświadczenie podpisane przez wystawcę oraz wykonawcę

Zamówienie z wolnej ręki, poniżej progów unijnych

Na spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca miał obowiązek złożyć
- wykaz robót + referencje
- wykaz sprzętu
- wykaz osób  (na wykazie oświadczenie, że wykazana osoba posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia + oświadczenie że ta osoba jest zrzeszona we właściwych branżowo izbach)

Wykonawca składa mi m.in. wykaz osób, a do tego kopię decyzji o przyznaniu uprawnień podpisaną podpisem elektronicznym (przez wykonawcę) , a także Zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

i tutaj problem: Wykonawca posiadał oryginał zaświadczenia podpisany elektronicznie przez Przewodniczącego Izby, a mimo to dodatkowo podpisał dokument własnym podpisem i nie można zweryfikować poprawności podpisu, ponieważ jest naruszenie oryginału.

Na oficjalnej stronie PIIB pobrałam dane weryfikacyjne zaświadczenia, gdzie widnieje zapis, że dokument jest prawidłowy i podpisany przez Przewodniczącego.

Co w takiej sytuacji zrobić, skoro nie wymagałam złożenia takiego zaświadczenia? Dziękuję za pomoc

2

Odp: Zaświadczenie podpisane przez wystawcę oraz wykonawcę

Skąd masz wątpliwości co zrobić?

Skoro nie wymagałaś dokumentów potwierdzających uprawnienia, i słusznie, bo nie ma takich uprawnień, to dlaczego w ogóle się rozwodzisz nad sposobem podpisania tych dokumentów?

po prostu na nie nie patrz