1

Temat: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Realizując projekt miękki z UE najczęściej do 130 tys.  (baza konkurencyjności) składane jest Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Moje pytanie: Czy jednostka podległa Starostwu tj.: szkoła, dom dziecka jest powiązany kapitałowo ze sobą. Starostwo finansuje zadania własne jednostki w postaci dotacji. Czy te jednostki mogą brać udział w postępowaniach jako Wykonawcy usług np. nocleg w internacie dla uczestników projektu?

2

Odp: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Nie bardzo rozumiem treść pytania, czy chodzi Ci o to, że Zamawiającym jest Starosta a ofertę składa podlegająca mu szkoła lub odwrotnie? Tu powiązania kapitałowe z pewnością występują.

3

Odp: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Dokładnie tak a sytuacja ma miejsce, czyli lepiej nie ryzykować

4

Odp: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Poczytaj art. 214 ust. 1 pkt 11-13