1

Temat: Zmiana oferty a nPZP

Co myślicie w temacie:
Zamawiający wprowadził modyfikacje SWZ zmieniając formularze cenowe (FC). Wykonawca, który złożył ofertę (FO, FC i JEDZ) przed modyfikację SWZ, powtórnie złożył ofertę (FO, zaktualizowane FC i JEDZ) tym razem nazywając przesłane pliki "Zmiana" wraz z pismem, iż zamieszcza "zaktualizowaną ofertę".

W obecnym stanie prawny ustawodawca wykreślił "zmianę oferty" (stary zapis z art. 84 ust. 1 PZP) i teraz mamy art. 219 ust. 2 ustawy PZP, tj.: "Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę....

Czy Zamawiający może uznać, iż Wykonawca skutecznie "wycofał" pierwotną ofertę i jest ona prawidłowo złożona? Czy jest to w dalszym ciągu jedna oferta?