1 (edytowany przez janek159 2021-01-12 14:26:18)

Temat: dokument wadium w postaci elektronicznej

art. 97
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.


Czyli nie wymagamy tu podpisu wystawcy? Jak wiemy postać elektroniczna to nie forma elektroniczna. Forma elektroniczna to postać elektroniczna ale z podpisem elektronicznym.

Np. w przypadku formy składania ofert poniżej progów unijnych dopuszcza się postać elektroniczną ale z podpisami.

2

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Wadium bez podpisu jest nieważne. Jeżeli wadium zostanie wydane jako dokument elektroniczny, to wykonawca powinien przekazać ten dokument (oryginał, jak w ww. przepisie). Oznacza to tyle, że gwarant wydaje dokument w postaci elektronicznej z podpisem, a wykonawca przekazuje oryginalny plik.

3

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Formę i treść dokumentów gwarancji wadialnych, ubezpieczeniowych i bankowych regulują odrębne przepisy (m.in. ustawa prawo bankowe, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Opinia UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte … ka-2018-r.

PS. Jak dla mnie postać elektroniczna oznacza przeciwieństwo postaci papierowej. Innymi słowy to dokument cyfrowy - np. plik PDF. Ponieważ skan "papierowej" gwarancji nie jest wystarczający do uznania że posiadasz oryginał gwarancji, wystawcy będą ją musieli wystawić w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem. W Polsce raczej nie ma z tym problemu, od dawna w postępowaniach powyżej progów nie widziałem innej gwarancji. Nie wiem jak to jest w przypadku wykonawców zagranicznych.

4

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Wadium jak najbardzie podpisane KPE, inna forma podpisu (zaufany lub osobisty) jest nieważna. Wadium nie jest dokumentem opisanym warunkowo ustawą pzp, natomiast należy tu stosować art. 78(1) Kc.

5

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

najbardziej podoba mi się wyjasnienie Memphis, ale wszystkim dziękuję

6

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

zgodnie z art 98 ust 5 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium i pytania:

   1) Czy oświadczenie należy podpisać elektronicznie, chyba nie trzeba
   2) Jak wysłać to do gwaranta jak nie mamy adresu e-puap ani meila - pocztą??

7

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

1) Potwierdzam, ustawa nie nakłada na zamawiającego żadnych obowiązków w tym zakresie.
2) Papierowo bym nie wysyłał, bo to sprzeczne z ustawą. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć danych do kontaktu, to poprosiłbym wykonawcę o namiary, a w ostateczności wysłał oświadczenie do wykonawcy z prośbą o przekazanie gwarantowi (to w końcu w interesie wykonawcy).

8

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

zastanawiam się czy docelowo dla wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna w formularzu nie zrobić miejsca na adres e-mail gwaranta do zwrotu gwarancji

9

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Tak w sumie byłoby najprościej. Po co zamawiający ma szukać, tym bardziej, że nie zawsze znajdzie.

10

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Ale czy nie jest tak, że zwracając wadium w formie elektronicznej zamawiający wystosowuje pismo, że wadium zostało zwolnione? Bo ten oryginał gawrancji zapłaty wadium może występować w wielu egzemplarzach bo kopia jest oryginałem? Chyba nie ma fizycznego zwracania?

11

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

janek_1 napisał/a:

Ale czy nie jest tak, że zwracając wadium w formie elektronicznej zamawiający wystosowuje pismo, że wadium zostało zwolnione? Bo ten oryginał gawrancji zapłaty wadium może występować w wielu egzemplarzach bo kopia jest oryginałem? Chyba nie ma fizycznego zwracania?

Fizycznie dokumentu gwarancji nie zwracasz bo masz kilka oryginałów i nawet odsyłają mailem ten dokument i tak będziesz miał oryginał w folderze "wysłane".

Zgodnie z art. 98 ust. 5 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

Według mnie oświadczenie możesz wysłać na maila lub listownie.

12

Odp: dokument wadium w postaci elektronicznej

Wysłałem oświadczenie gwarantom za pośrednictwem wykonawców wink - mailem