Temat: Plan postępowań

Witam, mam pytanie: jednostka nadrzędna tworzy grupę zakupową i przeprowadza postępowanie na energię elektryczną dla swoich jednostek. Jednostka nadrzędna ma w swoim Planie postępowań wpisane to zamówienie w całości. Czy my jako jednostka będąca częścią tej grupy zakupowej też mamy wpisać to zamówienie do swojego Planu postępowań?