1

Temat: Szacowanie wartości na dostawy powtarzające się - art. 35 ust. 1

Witam, proszę o pomoc, ponieważ nie wiem jak rozumieć zmienioną regulację dot. szacowania wartości zamówienia na dostawy powtarzające się. W nowym pzp art ten brzmi następująco: "1.Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest: 1) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych wciągu poprzednich 12 miesięcy  lub  w poprzednim  roku  budżetowym  lub  roku  obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić wciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo 2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie."
Punkt drugi się nie zmienił i jest jasny, ale jak rozumieć 1? Jak wyliczyć wówczas wartość szacunkową? co znaczy rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju i jak mam tu uwzględnić zmiany? Wcześniej brało się wartość umów z poprzednich 12 m-cy  i roku budżetowego i przeliczało o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale teraz nie weim jak się do tego zabrać, zwłaszcza, że postępowanie dzieli się na kilka części i obejmuje kilkadziesiąt pozycji asortymentowych... Pomóżcie. Z góry wdzięczna za pomoc:)