1

Temat: homologacja to przedmiotowy czy podmiotowy środek dowodowy

Witam czy żądanie w przetargu unijnym na zakup samochodów - homologacji na samochód ciężarowy (zaświadczenie niezależnego podmiotu  uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym) jest dokumentem który żądam wraz z ofertą (przedmiotowy środek dowodowy) czy podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie? to samo tyczy się dokumentów opisanych w par. 9 ust. 1 pkt 11 – przecież próbki, opisy, fotografie służą ocenie czy oferowany przedmiot spełnia odpowiednie wymagania a znajduje się w Rozporządzeniu sugerując że są podmiotowym środkiem dowodowym składanym na wezwanie.

2

Odp: homologacja to przedmiotowy czy podmiotowy środek dowodowy

Przedmiotowy podobnie jak atesty jesli tak wskazujesz w SWZ. Homologacja nie dotyczy wytwórcy, ale tego co robi i jak robi.

3

Odp: homologacja to przedmiotowy czy podmiotowy środek dowodowy

czy to znaczy że na etapie składania ofert w przypadku przewidzenia procedury odwróconej wykonawca ma dołączyć jedynie formularz ofertowy oraz ewentualnie inne dokumenty (zgodnie z art. 104-106 pzp) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria (…) natomiast Jedz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,  oświadczeniami składa dopiero na wezwanie. I jak się ma wówczas oświadczenie o aktualności inf. zawartych w JEDZ czy również składa się go razem z Jedz?. Wątpliwość wzbudził wzór umowy na dostawy powyżej progów zamieszczony na stronie Lex gdzie jest dopuszczona procedura odwrócona a w treści są zapisy, że wraz z ofertą należy złożyć również JEDZ.
Podpowiedzcie również czy te wszystkie oświadczenia składane na wezwanie od pierwszego w rankingu wykonawcy ( oświadczenie o GK, o aktualności inf. zawartych w Jedz, wykaz dostaw) muszą być również podpisane podpisem kwalifikowanym czy tylko oferta i Jedz.?
z góry dziękuję

4

Odp: homologacja to przedmiotowy czy podmiotowy środek dowodowy

Dokumenty przedmiotowe razem z ofertą. JEDZ z ofertą albo na wezwanie, zależy jak przewidzisz w swz. Dokumenty podmiotowe na wezwanie, tylko od wykonawcy najwyżej w rankingu.
Wszystko podpisane podpisem kwalifikowanym.