1

Temat: Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum i osoby

W postępowaniu unijnym na usługi społeczne ofertę złożyło konsorcjum sześciu wykonawców. Załączyli umowę konsorcjum oraz Pełnomocnictwo dla lidera i  jednocześnie dla osoby składającej oświadczenia woli i wiedzy, z tym, że zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS brakuje podpisu jednego członka konsorcjum. W jakiej formie w Waszej ocenie takie Pełnomocnictwo może być uzupełnione, aby potwierdziło prawidłowo dokonane czynności?