1

Temat: Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handl.

Witam,

czy Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych koreluje w jakikolwiek sposób z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego przez JST?
W jakich obszarach może mieć zastosowanie? Czy np. przy dochodzeniu kar umownych ?

Proszę o pomoc

Pozdrawiam