1 (edytowany przez jasiekrok 2021-02-08 11:57:26)

Temat: odrzucenie oferty

postępowanie krajowe.- RB (w starej ustawie)
Wykonawca nie podpisuje kosztorysu.

Czy uzasadnienie prawne powinno wyglądać tak:

Zamawiajacy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.1 PZP w zw. z art. 9 ust.1 PZP oraz art. 89 ust.1 pkt. 8 PZP w zw. z art. 73 § 1 i art. 78 §1 k.c. wskazując , że oferta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów.