Temat: Jednorazowy zakup

Zapotrzebowanie zamawiającego na zakup materiałów biurowych, w ciągu roku to blisko 100 000 zł. Zamawiający na bieżąco zamierza zaopatrywać  się w lokalnym sklepie papierniczym, przy czym nie będzie zawierać jednej umowy na sukcesywne dostawy.
W ciągu roku będzie to kilka, kilkanaście faktur, których łączna wartość przekracza 50.000 zł., a każda z osobna poniżej ww. kwoty.

Czy prawidłowym podejściem jest traktowanie jednorazowego zakupu ? jako jednej faktury?

Czy zamawiający nie spotka się z zarzutem podziału zamówienia na części w celu niestosowania procedury dla zamówień bagatelnych, skoro można udzielić jednego zamówienia na sukcesywną dostawę?