1

Temat: Oferta wariantowa

Witam wszystkich. Właśnie siedzę na postępowaniem odpadowym i się zastanawiam czy mogę w SIWZ wskazać wymóg złożenia oferty podstawowej i wariantowej z następującymi założeniami:

1. Oferta podstawowa zakłada rozliczenie finansowe z Wykonawcą na podstawie sumy iloczynów ilości odpadów danej frakcji oraz ich cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę

2. Oferta wariantowa zakłada rozliczenie z Wykonawcą na podstawie iloczynu odpadów i ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Jak widać Oferta podstawowa zawierałaby kalkulację ceny z  podziałem na różne frakcje odpadów. Oferta wariantowa natomiast zawierałaby tylko jedną cenę jednostkową.

Zamawiający wybrałby najtańszą ofertę spośród wszystkich złożonych (zarówno podstawowych jak i wariantowych).

Jednak patrząc na definicję oferty wariantowej mam wątpliwości czy mogę takie rozwiązanie zastosować. Wątpliwość ta wynika z faktu, że to Zamawiający określa w tym przypadku oba założenia. Z definicji natomiast wynika, że jest to Oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.

2

Odp: Oferta wariantowa

Wariantowość powinna odnosić się do innego sposobu realizacji zamówienia a nie różnego podania ceny.

W twoim przykładzie, gdyby jakiś wykonawca zdecydował się podać dokładanie te same ceny za poszczególne frakcje to obie oferty (podstawowa i wariantowa) były by takie same. Gdzie tu wariantowość?

To Zamawiający musi zdecydować jak chce się rozliczać, a jak nie wie to do powinien przeprowadzić np. dialog konkurencyjny.

3

Odp: Oferta wariantowa

Miałem te same przemyślenia. W rezultacie porzuciłem ten pomysł. Dziękuję jednak za komentarz, który potwierdził mój tok myslenia.