Temat: Zobowiązanie podmiotu trzeciego - procedura odwrócona

procedura odwrócona art.24aa  - przetarg krajowy.
Jeden z Wykonawców (oferta najdroższa)  w formularzu ofertowym i w wstępnym oświadczeniu wskazał, że będzie korzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
Natomiast do oferty  nie dołączył zobowiązania podmiotu trzeciego.
W związku z powyższym czy muszę  wezwać tego wykonawcę  w trybie art 26 ust 3pzp  do złożenia brakującego oryginału zobowiązania?
W SIWZ wymagałam dołączenia do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego od wszystkich wykonawców.

2

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego - procedura odwrócona

Nie musisz, ten etap postępowania nie dotyczy tego wykonawcy.

3

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego - procedura odwrócona

Ja nie badam i nie uzupełniam dopóki nie będzie to oferta najwyżej oceniona w rankingu.

4

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego - procedura odwrócona

Dziękuję za pomoc smile Pozdrawiam.