1

Temat: zobowiązanie podmiotu trzeciego

Jednym z Wykonawców jest konsorcjum składające się z czterech podmiotów. Do oferty dołączono zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów, jednak w treści niniejszego zobowiązania zapisano, iż podmiot trzeci oddaje zasoby Wykonawcy i tu wpisał jedynie nazwę jednego z konsorcjantów. Mam wątpliwości czy można uznać takie zobowiązanie....