1

Temat: Referencje

Wykonawca miał wykazać, że wykonał budowę lub rozbudowę placu zabaw. Wykonawca przedłożył referencję, z której wynika, że w zakres inwestycji wchodziła dostawa wraz z montażem urządzeń, jak interpretować taką ref.?