1

Temat: oferta konsorcjum składana w formie elektronicznej

Kilka pytań, gdyż z konsorcjum nie miałem doczynienia, a dodatkowo sprawa elektronizacji mnie przerasta:

1. Spółka zależna składa ofertę w konsorcjum poprzez platformę komercyjną, czy zatem składa ją dany lider w imieniu konsorcjum?

2. Do oferty trzeba dołączyć pełnomocnictwo, jak technicznie to wygląda jeśli mają na dokumencie elektronicznym znaleźć się podpisy elektroniczne wszystkich członków konsorcjum?

3. Rozumiem, że JEDZ składa każdy z członków konsorcjum i podpisuje się odrębnie podpisem elektronicznym i przesyła do lidera, a ten składa całość w ofertę?

4. Jak wygląda sprawa ewentualnego elektronicznego potwierdzenia notarialnego pełnomocnictwa? Skanuję wersję papierową podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum i taki skan notariusz podpisuje i od tego momentu taki dokument staję się dokumentem elektronicznym i może zostać dodany do oferty?

5. Załączniki do SIWZ, takie jak wykaz pracowników, sprzętu, etc., konsorcjum sklada na jednym druku?