1

Temat: Sporządzenie dokumentacji projektowej

Mam kilkanaście zamówień na Sporządzenie dokumentacji projektowych: 7 zamówień na Sporządzenie dokumentacji projektowych dot. rozbudowy sieci LAN w różnych budynkach, 5 zamówień na Sporządzenie dokumentacji projektowych dot. remontu i przebudowy pomieszczeń w różnych budynkach.
Pytanie: Czy sumować te zamówienia, tzn. zamówienia na projekty związane z siecią LAN i zamówienia na projekty dot. remontów? Zaznaczam, że projekty te dotyczą różnych budynków. Tylko w przypadku jednego obiektu potrzebujemy dokumentację projektową na sieć LAN i dokumentację projektową na remont pomieszczeń.

2

Odp: Sporządzenie dokumentacji projektowej

Niestety, to że projekty są w różnych obiektach nie obliguje do tego żeby szacunkowo nie łączyć.

3

Odp: Sporządzenie dokumentacji projektowej

A czy wszystkie te zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej łączyć razem, tzn. zamówienia na projekt sieci LAN razem z dokumentacją projektową  na remonty?

4

Odp: Sporządzenie dokumentacji projektowej

W tym wypadku niekoniecznie a raczej osobno smile