1

Temat: Rękojmia

Umowa na roboty budowlane dot. budowy placu zabaw, ile wynosi okres rękojmi - 2 czy 5 lat?