Temat: Covid-19 komputery art. 6.1

Zamawiający zamierza wydać 70000,00 zł na sprzęt komputerowy. W ramach programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli otrzyma 100.000,00 na zakup komputerów. Tzn że w 2020 r. ma do wydania na sprzęt 170.000,00 zł - próg 30000,00 euro przekroczony.
Zamawiający w odniesieniu do 100.000 chce skorzystać z art 6.1 spec ustawy który mówi o zwolnieniu ze stosowania ustawy Pzp.

Jak traktować pozostałą kwotę 70.000,00 zł przeznaczoną na zwykły sprzęt komputerowy? Łączyć, czy może skoro do zakupów związanych z covid -19 nie stosować przepisów Pzp w tym przepisów dotyczących szacowania?