1

Temat: Jak zatrzymać wadium?

Wykonawca przedstawia wadium w formie dokumentu wystawionego przez podmiot określony w art 45 ust 6 pkt 5 (Jakiś fundusz). W swoim dokumencie wadialnym fundusz pisze że do zatrzymania wadium wymagane jest skuteczne powiadomienie funduszu w terminie ważności wadium tj. w terminie 30 dni (termin związania ofertą). Wyobrażam siebie wysłanie przez zamawiającego zawiadomienia o zatrzymaniu wadium pocztą co może się skończyć doręczeniem pisma po terminie ważności wadium.

Czy zamawiający w SIWZ może doprecyzować zasady informowania o zatrzymaniu wadium (ustawa tego nie określa)?
A może fundusz ma rację i do zatrzymania wadium (wyegzekwowania go z dokumentu) niezbędne jest skuteczne doręczenie informacji o zatrzymaniu wadium w okresie obowiązywania wadium?