1

Temat: Odmowa udostępnienia zaśw. z KRK -przetarg w trybie usług społecznych

Przetarg w trybie usług społecznych. Zamawiający odmówił udostępnienia zaświadczeń z KRK firmy konkurencyjnej. Powołał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 8 ust. 5 ustawy Pzp. W naszej ocenie nie ma w ogóle tych zaświadczeń, jak można to zweryfikować?

2

Odp: Odmowa udostępnienia zaśw. z KRK -przetarg w trybie usług społecznych

po terminie na odwołanie tajne:

18. Udostępnianie informacji z KRK. Przepis ust. 5 został dodany z uwagi na treść rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. RODO), które generalnie ma na celu zapewnienie osobom fizycznym ochronę ich danych osobowych. Do takich chronionych danych należą m.in. informacje dotyczące wyroków skazujących, których sposób przetwarzania określono w art. 10 RODO. Jego bezpośrednie stosowanie powodowałoby, iż korzystanie ze środków ochrony prawnej określonych w PrZamPubl byłoby utrudnione lub nawet niemożliwe w zakresie karalności osób fizycznych. Znajdująca się często w ofertach informacja z KRK nie mogłaby zatem stanowić podstawy do wnoszenia zarzutów z nią związanych. Stąd konieczne stało się umożliwienie wykonawcom wykorzystania tych informacji w przypadku korzystania ze środków ochrony prawnej. Zamawiający ma obowiązek udostępniania informacji z KRK w tym celu do czasu upływu terminu do wniesienia środków ochrony prawnej, czyli praktycznie do upływu terminu wniesienia odwołania.