1

Temat: Unieważnienie 93.1.4 pzp

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: 1 z kwotą 125.000 zł i 2 z kwotą 100.000 zł. Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć kwotę brutto -110.000 zł. Po dokonaniu rankingu ofert najwyżej oceniona została oferta nr 1 (125.000 zł), natomiast Zamawiajacy nie może zwiększyć środków finansowych do ceny oferty nr 1. Artykuł 93.1.4 pzp wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym  Zamawiający wezwał Wykonawcę (oferta nr 1) do złożenia wymaganych dokumentów - 26.2 pzp. Wykonawca złożył wykaz robót budowlanych ale nie załączył referencji. Zgodnie z zapisami art. 26.3 pzp zamawiajacy wzywa do uzupełnienia (...), chyba że mimo uzupełnienia konieczne byłoby Unieważnienie postępowania. Czy biorąc pod uwagę powyższe należy wezwać tego wykonawcę do uzupełnienia referencji?

2

Odp: Unieważnienie 93.1.4 pzp

masz druga ofertę mieszcząca się w kwocie, więc postępowanie nie musi być unieważnione w przypadku wypadnięcia najwyższego (w tej chwili)

3

Odp: Unieważnienie 93.1.4 pzp

czyli wezwać do uzupełnienia?

4 (edytowany przez janek159 2019-05-29 10:31:42)

Odp: Unieważnienie 93.1.4 pzp

nio

obowiązkowo, bo będzie tragedia

5 (edytowany przez janek159 2019-05-29 10:38:40)

Odp: Unieważnienie 93.1.4 pzp

gdyby były wszystkie oferty przekraczające możliwości sfinansowania to co innego

albo

gdyby ta druga oferta była już w tej chwili tez do odrzucenia

6

Odp: Unieważnienie 93.1.4 pzp

dziękuję